Kongres KGW w Kamieniu Pomorskim o seniorach

W sobotę 6 lipca, w Kamieniu Pomorskim odbył się zachodniopomorski kongres Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowany przez Stowarzyszenie „Sercem dla Regionu”. Tematem przewodnim było wsparcie seniorów, a cały projekt był współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Głównym celem projektu było wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich w działaniach na rzecz seniorów województwa zachodniopomorskiego. Poprzez organizację kongresu wypracowaliśmy z przedstawicielami KGW schemat działań tych organizacji oraz znacząco wzmocniliśmy działania środowiskowe na rzecz seniorów.

Podczas spotkania odbyły się dwa wykłady: jak powołać Radę Seniorów na poziomie samorządu terytorialnego (wykład Łukasza Cieślińskiego z Pracowni Pozarządowej z Koszalina) oraz źródła finansowania inicjatyw (wykład: Anny Łukomskiej – Dziedzic z Fundacji KOMES ze Szczecina).

Panele dyskusyjne pomogły wypracować „mapę aktywności seniorów”. Były to bardzo merytoryczne rozmowy.

W trakcie kongresu podziękowania od Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu kamieńskiego otrzymał Ariel Juszczak – Przewodniczący Stowarzyszenia „Sercem dla Regionu”, za wsparcie, pomoc i doradztwo dla KGW.

W Kongresie wzięli udział przedstawiciele ponad trzydziestu Kół Gospodyń Wiejskich reprezentujących osiem powiatów województwa zachodniopomorskiego.

Wśród zaproszonych gości był Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Pan Artur Łącki oraz Przewodniczący Rady Powiatu Kamieńskiego – Sebastian Mamzer. Goście kongresu, którzy przyjęli zaproszenia.

Dzięki panelom dyskusyjnym wypracowano „mapę aktywności seniorów”.

Działamy w naszym środowisku aktywnie od wielu lat. Obserwujemy też zachowania naszych sąsiadów, przyjaciół, znajomych. Często też otrzymujemy sygnały o problemach seniorów od sołtysów.

Niestety samorząd lokalny często nie znajduje na to sposobu by rozwiązać ich problemy. Chcemy więc spełnić pokładane oczekiwania i wreszcie rozpocząć aktywizację osób starszych w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego.

Nie chodzi tylko o brak zajęć dla seniorów z terenów wiejskich, ale często te osoby potrzebują spotkań, styczności z drugim człowiekiem, rozmowy, wsparcia, porady czy pomocy. Dużym problemem dla zamkniętych w domach osób są pojawiające się stany lękowe czy depresja. Wielu z nich potrzebuje otwarcia się na ludzi i zacznie się spełniać w ukrywanych przez siebie pasjach i zainteresowaniach.

W większości powiatów główne zadania skierowane do seniorów prowadzą lokalnej związki emerytów i rencistów lub przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zazwyczaj są to działania skierowane do seniorów z miast i miasteczek, a nie terenów wiejskich.

Dzięki wejściu w życie ustawy o kołach gospodyń wiejskich na terenach wiejskich województwa zachodniopomorskiego rozpoczęły swoją działalność Koła Gospodyń Wiejskich. W ośmiu powiatach objętych naszym projektem powstało ich ponad trzydzieści. Ważnym aspektem jest wskazanie działaczkom/działaczom KGW możliwości wsparcia seniorów, którzy w większości są członkami kół lub są w ich otoczeniu.

Kongres był bardzo dobrą okazją do zaprezentowania osiągnięć poszczególnych kół, jak również okazją do poznania się. Nawiązały się nowe formy współpracy między kołami, nowe pomysły i inicjatywy. Jego finał zwieńczył występ Kamila Szymańskiego, utalentowanego akordeonisty, mieszkańca Gminy Kamień Pomorski.

Czynnie w organizację kongresu były zaangażowane miejscowe Koła Gospodyń Wiejskich. KGW Margowianie z Margowa przygotowało słoiczki z syropami, KGW Samlino piękne świece. Z kolei KGW „Wyspiarki” z podkamieńskich Buniewic upiekły pyszne ciasta i przygotowały serwis kawowy, a KGW z Trzebieszewa zadbało o serwis obiadowy.

Na podstawie info organizatora – Miwa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *