Granty sołeckie – gminny sukces czy porażka?

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskie pod nazwą „Granty sołeckie 2017” to ciekawa inicjatywa, zwłaszcza, że każdy projekt mógł otrzymać 10.000 zł. W gminie Kamień Pomorski jak wiadomo od 2015r nie ma funduszu sołeckiego, więc dla miejscowości wiejskich naszej gminy była to okazja na zdobycie dodatkowych funduszy. Chodź z naszej gminy na konkurs trafiło 7 wniosków, to dotację otrzymało tylko Sołectwo Wrzosowo. Sukces to czy porażka?

Sołtysi nie ukrywają oburzenia, ponieważ liczyli na duże wsparcie urzędników z kamieńskiego ratusza. Niestety, większość zniechęcona nie złożyła wcale wniosków, a ci co złożyli musieli je sami przygotowywać. Czy nie byłoby dużym prestiżem dla burmistrza gdyby z jego terenu dotację uzyskało więcej wniosków? A może po dwóch latach kadencji warto zbudować wyspecjalizowany zespół, który przygotowywałby wnioski aplikacyjne?

WYNIKI:

Na 547 wnioski, dotację otrzymało 65 sołectw. W tym gronie znalazło się sołectwo Wrzosowo, jednak pozostałe sklasyfikowane zostały powyżej 400 miejsca.

miejsce 62: Sołectwo Wrzosowo – „Budowa siłowni zewnętrznej”, wartość projektu: 10.100 zł, dotacja: 10.000 zł, łącznie: 212 pkt.

m. 424: Sołectwo Sibin – „Boisko – nasza przyszłość”, wartość projektu: 10.000 zł, łącznie 137 pkt.

m. 425: Sołectwo Śniatowo – „Amfiteatr „Szuwarek” w Śniatowie”, wartość projektu: 10.000 zł, łącznie 137 pkt.

m. 446: Sołectwo Chrząstowo: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa poprzez ogrodzenie terenu kulturowo-sportowego w miejscowości Chrząstowo”, wartość projektu: 9.848,49 zł, łącznie 134 pkt.

m. 500: Sołectwo Kurki: „Zakup sprzętu sportowego do ćwiczeń na świeżym powietrzu”, wartość projektu: 10.000 zł, łącznie 122 pkt.

m. 531: Sołectwo Trzebieszewo: „Remont łazienek WC w sali remizy OSP Trzebieszewo”, wartość projektu: 11.800 zł, łącznie 109 pkt.

m. 532: Sołectwo Strzeżewo: „Budowa siłowni zewnętrznej”, wartość projektu: 10.500 zł, łącznie 109 pkt.

Każdy wniosek był sprawdzany przez urzędników ratusza, a po podpisaniu go przez burmistrza, składany do urzędu wojewódzkiego. Jak to się stało, że z gminy Kamień Pomorski został złożony wniosek na nieistniejące sołectwo Kurki ??

Link do wyników konkursu na granty sołeckie 2017: http://www.grantysoleckie.wzp.pl/sites/default/files/lista_rankingowa_konkursu_granty_soleckie_2017.pdf

Ariel Juszczak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *