25-11-2018 » Powiat i region, Wolin

Ewa Grzybowska nowym Burmistrzem Wolina. Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Wolinie za nami.

W piątek 23 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja VIII kadencji  Rady Miejskiej Wolina. Na radnych rady miejskiej wybrani zostali Karolina Cackowska; Krzysztof Czach; Waldemar Dubrawski; Tomasz Hamala; Radosław Kaliciuk; Leszek Kopański; Andrzej Kubicki; Robert Lemza; Beata Majewska; Elżbieta Mikołajczyk; Ryszard Rybarczyk; Anita Szmit; Marcel Szuliński, podczas sesji radni ci otrzymali z rąk Anny Grażyny Łaba przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Wolinie zaświadczenia stwierdzające wybór na radnego Gminy Wolin. 

Po złożeniu przez radnych ślubowania, przystąpiono do wyboru przewodniczącego rady oraz jego zastępcy. Przewodniczącym Rady Miejskiej Wolina został wybrany jednogłośnie radny Krzysztof Czach, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Wolina został Radosław Kaliciuk.

Po wyborach Przewodniczącego Rady i jego zastępcy Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Wolinie Anna Grażyna Łaba wręczyła Ewie Grzybowskiej zaświadczenie stwierdzające wybór na Burmistrza Gminy Wolin. Po otrzymaniu zaświadczenia Ewa Grzybowska już jako pełnoprawny Burmistrz Gminy Wolin złożyła ślubowanie, że dochowa wierności prawu, a powierzony jej urząd sprawować będzie tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.

Podczas sesji odczytano List gratulacyjny, przesłany na ręce Ewy Grzybowskiej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Po złożeniu ślubowania Ewa Grzybowska burmistrz Wolina powiedziała, że w najbliższym czasie dokona przeglądu Urzędu Miejskiego w Wolinie i jeśli zajdzie taka potrzeba to dokona jego niezbędnej restrukturyzacji.

Zaskakująca zgodność nowo wybranych radnych którzy jednogłośnie poparli wybór Przewodniczącego Rady i jego zastępcę dobrze jest optymistyczne i zanosi się na dobą współpracę radnych podczas całej kadencji nowej Rady Miejskiej w Wolinie.

Po zakończeniu sesji Burmistrz Wolina Ewa Grzybowska podjęła swoją pierwszą decyzje jako Burmistrz Wolina i powołała   Marka Grocholskiego na funkcję zastępcy burmistrza Wolina.

W.T.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *