17-10-2017 » Powiat i region

Dzień Praw Rodziny

Uchwałą z dnia 21 października 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Dzień Praw Rodziny obchodzony 22 października każdego roku. Posłowie dali wyraz swemu przekonaniu, że misja rodziny we współczesnym świecie powinna być coraz bardziej ceniona  i uznawana, a prawa rodziny winny być adekwatne do tej wyjątkowej misji, jaką spełnia każda rodzina, która jest „naturalną i podstawową komórką społeczną”. Dzień Praw Rodziny opartej na małżeństwie jako trwałym związku kobiety i mężczyzny, jest bardzo dobrą okazją do poruszenia serc i umysłów wszystkich osób zajmujących się sprawami rodziny, szczególnie sprawujących władzę zarówno na szczeblu państwowym, jak i samorządowym oraz wszelkich instytucjach odpowiedzialnych za rodzinę, za jej byt materialny i wszechstronny rozwój.

Z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, w dniu 27 lipca 2017 roku został utworzony Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny. Inicjatywa ta wpisuje się w budowanie demokracji w pełni odpowiadającej naturze i godności człowieka, małżeństwa i rodziny. W związku z tym podejmowane są liczne działania mające na celu jak najgłębsze pochylenie się wszystkich władz, instytucji i osób zajmujących się problematyką życia rodzinnego nad sytuacją rodzin w Polsce.

Prezydent Andrzej Duda objął Honorowym Patronatem obchody Dnia Praw Rodziny. W uchwale ustanawiającej to święto, czytamy „Sejm RP uznając, że fundament bytu i rozwoju Państwa Polskiego stanowi rodzina, zachęca wszystkich obywateli, instytucje oraz władze do stałej troski o prawa rodzin. Jednocześnie Sejm RP wzywa wszystkie rodziny do komplementarnego wypełniania ich zadań oraz obrony i umacniania należnych im praw (…)”

Karta Praw Rodziny

Tworzenie i respektowanie praw należnych rodzinie, likwidowanie zagrożeń i wspieranie pozytywnych zjawisk winno być przedmiotem codziennej troski wszystkich władz, instytucji     i osób odpowiedzialnych za szeroko rozumiane dobro rodziny, a więc jej szczęście zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Najpełniejszy wyraz takiej postawie dał św. Jan Paweł II, na polecenie którego Stolica Apostolska przedstawiła Kartę Praw Rodziny w dniu 22 października 1983 roku. Celem Karty jest przekazanie wszystkim współczesnym chrześcijanom i niechrześcijanom ujęcia na tyle pełnego i uporządkowanego, na ile to było możliwe – podstawowych praw właściwych owej naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina. Przedstawione w Karcie prawa są wyrażone w niej ze świadomością, kim jest człowiek i czym są wspólne wartości całego rodzaju ludzkiego. Karta skierowana jest przede wszystkim do rządów, potwierdzając dla dobra społeczeństwa, powszechną świadomość podstawowych praw rodziny. Karta dostarcza tym wszystkim, którzy dzielą odpowiedzialność za wspólne dobro, model i punkt odniesienia dla opracowania ustawodawstwa i polityki rodzinnej oraz ukierunkowanie dla programów działania. Karta jest skierowana także do samych rodzin, celem jej jest umocnienie w nich świadomości niezastąpionej roli i miejsca jakie zajmuje rodzina, pragnie zachęcić rodziny do łączenia się między sobą dla obrony i umacniania swych praw, jest dla rodzin zachętą do wypełniania zadań tak, by w dzisiejszym świcie rola rodziny była coraz wyraźniej ceniona i uznawana.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dostępna jest pod adresem internetowym:

http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2016/1003/1

Karta Praw Rodziny dostępna jest pod adresem internetowym:

http://www.duszpasterstworodzin.gniezno.opoka.org.pl/upload/files/dokumenty_kosciola/karta_praw_rodziny.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *