10-09-2017 » Powiat i region

Dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo

Wicewojewoda Marek Subocz podpisał dziś 7 umów na dofinansowanie projektów w ramach programu „Razem Bezpieczniej”. Samorządy i organizacje pozarządowe uzyskały w tym roku na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa łącznie 365 tys. zł.

Program funkcjonuje od 2007 r. W ciągu 10 lat z „Razem Bezpieczniej” kwotą 2,7 mln zł dofinansowano 37 projektów z naszego województwa. W tym roku z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017 dofinansowanie uzyskało 7 projektów:

„Bądź bezpieczny i widoczny na drodze w gminie Wałcz” – realizowany przez gminę Wałcz projekt zakłada zakup i montaż urządzeń oświetlających na 15 przejściach dla pieszych na obszarze gminy oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-szkoleniowej dla mieszkańców i młodzieży szkolnej, dotyczącej bezpiecznego poruszania się po drogach oraz w miejscach publicznych. Koszt realizacji projektu wynosi 120 tys. zł, kwota dofinansowania – 80 tys. zł.

„Bądź bezpieczny i widoczny na drodze w gminie Człopa”. Realizatorem projektu jest Urząd Gminy w Człopie. Projekt zakłada zakup i montaż urządzeń oświetlających na 2 przejściach dla pieszych w m. Człopa oraz przeprowadzenie dla młodzieży szkolnej kampanii informacyjno-szkoleniowej dotyczącej zasad bezpiecznego zachowania się i poruszania po drogach. Całkowity koszt projektu wynosi 25 tys. zł, a dofinansowanie 20 tys. zł.

„Świadomie bezpieczni w gminie Przybiernów”. Projekt Urzędu Gminy w Przybiernowie zakłada przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, zajęć pozalekcyjnych na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz imprez integrujących miejscową społeczność. Kwota dofinansowania ponad 57,5 tys. zł, a całkowity koszt projektu – ponad 72 tys. zł.

„Razem bezpieczniej – na drodze, w internecie i na wakacjach” – zgłoszony przez Starostwo Powiatowe w Choszcznie projekt zakłada organizowanie zajęć edukacyjnych, warsztatów, szkoleń profilaktycznych, dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu, zachowania się na drodze oraz udzielania pierwszej pomocy. Koszt projektu to prawie 75 tys. zł, a dofinansowanie ponad 59 tys. zł.
„Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i seniorów oraz lokalnej społeczności w powiecie świdwińskim”. W ramach projektu Starostwo Powiatowe w Świdwinie planuje akcje informacyjne dla dzieci i młodzieży dotyczące zagrożeń związanych z narkotykami, używkami, dopalaczami, alkoholem, internetem oraz cyberprzestrzenią. Przeprowadzone zostaną też warsztaty dla seniorów i osób niepełnosprawnych, na temat współczesnych zagrożeń. Realizacja projektu będzie kosztowała ponad 30 tys. zł, z czego 24,3 tys. zł. to dofinansowanie z „Razem Bezpieczniej”.

„Dzielnicowy bliżej nas. Współpraca Policji zachodniopomorskiej ze społeczeństwem” – kontynuacja projektu z 2016 r. oraz „Aktywny i bezpieczny senior – dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa”. Oba projekty realizuje Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” w Szczecinie przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Pierwszy przybliża pracę i rolę dzielnicowych mieszkańcom województwa. W ramach projektu prowadzone będą działania edukacyjno-informacyjne dla dzielnicowych, rodziców oraz dzieci, w połączeniu z konkursami oraz plebiscytem na „Dzielnicowego województwa”. Projekt kosztować ma 66 tys. zł. Kwota dofinansowania to 50 tys. zł.

Drugi projekt zakłada ograniczenie liczby popełnianych przestępstw na osobach starszych poprzez podniesienie ich świadomości i wiedzy z zakresu współczesnych zagrożeń i właściwego postępowania w celu ich uniknięcia. Planowane jest przeprowadzenie warsztatów, debat społecznych, spotkań środowiskowych z seniorami. dla 6 tys. seniorów z 10 powiatów. Realizacja projektu ma kosztować ponad 97 tys. zł, dofinansowanie to prawie 74 tys. zł.

ZUW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *