01-07-2017 » Powiat i region

Dodatkowy konkurs w ramach programu Maluch

Do 3 lipca można składać oferty w otwartym konkursie ofert w ramach programu „Maluch plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”. Dodatkowy program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma wspierać rozwój i dostępność do żłobków i klubów dziecięcych dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki.

Konkurs skierowany jest do gmin, które mogą uzyskać dofinansowanie nawet 80 procent kosztów poniesionych na utworzenie nowych miejsc lub, dostosowanie istniejących miejsc w instytucjach opieki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki, a także zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci z grupy docelowej.

Oferty w formie papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH plus 2017 – edycja specjalna Za życiem” do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Termin składania ofert w ramach wszystkich modułów upływa 3 lipca 2017 r.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie ministerstwa:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2017/resortowy-program-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-plus-2017—edycja-specjalna-za-zyciem/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *