23-04-2019 » Powiat i region

Co warto zobaczyć w Muzeum w Szczecinie od 25 do 28 kwietnia 2019.

KALENDARIUM WYDARZEŃ

25 KWIETNIA | CZWARTEK
17.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | wstęp wolny
„Samuraje i ich wpływ na historię Japonii” | Wykład Michała Pozorskiego

17.00 | Muzeum Tradycji Regionlanych MNS | wstęp wolny
Wernisaż | Katarzyna Szeszycka „Impulse response: The Empty Landscape, volcano area”

18.00 | Centrum Dialogu Przełomy MNS | wstęp wolny
„Czy historia może łączyć? Wykład Roberta Kostro, dyrektora Muzeum Historii Polski”
Prowadzenie: dr hab. prof. UAM Bartosz Korzeniewski.


26 KWIETNIA | PIĄTEK

17:00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego

Inauguracja 5. Światowego Dnia Głosu | Koncert studentów Akademii Sztuki w Szczecinie

27 KWIETNIA | SOBOTA
10.00 – 18.00 | wszystkie gmachy Muzeum narodowego w Szczecinie
BEZPŁATNA SOBOTA – wstęp wolny na wszystkie wystawy
10.00 | Muzeum Historii Szczecina MNS | bilety: 10 zł + zapisy
Akademia Gryfa | „Zgrzebne płótna, krynoliny, sukienki z Dany. Moda w Szczecinie”
Prowadzenie: Ewa Kimak
12.00 | Muzeum Historii Szczecina MNS | wstęp wolny
Dzień Wolnej Sztuki – Miłość | „Gabinet Biedermeieru”

15.00 | Centrum Dialogu Przełomy MNS
5. Światowy Dzień Głosu | Oddaję głos…: „O czym mówią rzeźby. Lewiński”
Prowadzenie: dr Dorota Tołłoczko-Femerling

20.00 | Dziedziniec Muzeum Tradycji Regionalnych MNS | wstęp wolny
Pokaz kolekcji MEERJUNGFRAUEN – Atelier Marczewski

28 KWIETNIA | NIEDZIELA

15.00 | Dziedziniec Muzeum Tradycji Regionalnych MNS | bilety: 30/40 zł

5. Światowy Dzień Głosu – Koncert Finałowy | „Koncert na 49 strun”
Sandra Klara Januszewska – mezzosopran oraz Sandra – harfa.

Samuraje i ich wpływ na historię Japonii
Wykład Michała Pozorskiego

Nitobe Inazo napisał w swojej książce „Bushido, czyli droga samuraja”, że Japonia zawdzięcza samurajom wszystko czymkolwiek jest. Byli dla niej nie tylko kwiatem narodu, lecz także jej korzeniami. Wszystkie dobre dary niebios przez nich dostały nam się w udziale. W Japonii mimo początkowej niechęci do tych wojowników związanych z powstaniami w okresie rewolucji Meiji, wraz z kolejnymi latami kształtowania się nowoczesnego państwa bushi wrócili do łask. Zostali wykorzystani, jako wzór najlepszych cnót, jakie może posiadać Japończyk. Mimo upadku cesarstwa japońskiego po drugiej wojnie światowej, samuraje są uważani cały czas na wzór doskonałości a ich zasady są utożsamiane z klasyczną duszą narodu japońskiego. W czwartkowym wykładzie Michał Pozorski skupi się na historii powstawania jak i kształcenia tej kasty wojowników, przedstawiając ich burzliwą historię oraz wpływ na dawne, jaki ówczesne społeczeństwo japońskie. 

Wykład odbędzie się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3.

Wstęp wolny

Wystawa czasowa

Katarzyna Szeszycka

Impulse response: The Empty Landscape, volcano area

Doświadczenie przestrzeni jest polisensoryczne. To skomplikowany proces zależny od sensorium. Zmysł wzroku analizuje głębię przestrzeni pomimo tylko pary oczu. Analiza ta jest zależna od granic widzialności. Opracowywanie wzrokiem przestrzeni w czasie rzeczywistym obejmuje tylko jej fragment, wycinek. Dopełniają go wrażenia rejestrowane poprzez zmysł grawitacyjny oraz zmysł słuchu. Wrażliwość na bodźce jest skończona w obrębie granic percepcyjnych, osobniczo zróżnicowana. Co się wydarzy kiedy zaczniemy pseudowyabstrachowywać wrażenia zmysłowe? Z jak bliska możemy analizować graniczność percepcyjną? Impulse response to budowanie okoliczności, w których możemy spróbować się do nich zbliżyć. To refleksja jak postrzegamy koniec przestrzeni otwartej (The Empty Landscape, volcano area) oraz kiedy zaczynamy postrzegać ją samą (The Model of Swarm)? Działalność artystyczna to forma rozumowania, w której nierozdzielnie splatają się ze sobą postrzeganie i myślenie (1). W swojej praktyce artystycznej analizuję partiami polisensoryczność percepcji przestrzeni jak badacz – eksperymentator, zadając pytania:

Kiedy zaczynamy / przestajemy widzieć?
Kiedy zaczynamy / przestajemy słyszeć?
Kiedy rozpoznajemy?
Kiedy identyfikujemy?

To problemy granicy pojawiania się i granicy słyszalności oraz problem identyfikacji.

Realizacja Impulse response to resume poszukiwań wokół zagadnienia granic widzialności i słyszalności zebranych wokół percepcji przestrzeni.

 

Rudolf Arnheim, Myślenie wzrokowe, Słowo | Obraz | Terytoria

 

Impulse response to dwie uzupełniające się ekspozycje:

Impulse response: The Empty Landscape, volcano area

Miejsce ekspozycji: Muzeum Narodowe w Szczecinie–Muzeum Tradycji Regionalnych, ul. Staromłyńska 27
25 kwietnia – 19 kwietnia 2019
otwarcie godzina: 25 kwietnia 2019, godzina 17:00

Organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie

Partnerzy: TRAFOstacja Sztuki w Szczecinie, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, Freedom Gallery, OFF MARINA Przystań Kultury

 

Impulse response: The Model of Swarm

Miejsce ekspozycji: Freedom gallery / OFF Marina Przystań Kultury, ul. Chmielewskiego 18
prezentacja (one day event): 25.04.2019, , godzina 19:00

Organizator wydarzenia: TRAFOstacja Sztuki

Partnerzy: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie, Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Katedra Przetwarzania Sygnału i Inżynierii Multimedialnej, Freedom Gallery, OFF MARINA Przystań Kultury

 

 

Impulse response: The Empty Landscape, volcano area

The Empty Landscapes przedstawia otwarte przestrzenie w momentach skrajnych dla widzialności. To duże obszary delikatnych gradientów, z których wyłania się kolor kształtujący strukturę ziemi lub płaszczyzny wody. Gradienty oddają fizyczność rozproszenia światła w mgłach. Kolorystyka jest zawężona, w kolejnych pracach z serii zbliża się do monochromu, gładkiej powierzchni. Całość zmierza do ciszy w percepcji wzrokowej i obrazu abstrakcyjnego. Volcano area jest bogatsza wizualnie, bardziej ekspresyjna. Kolorystycznie – podobna. Podąża za kształtem czarnego, miękkiego dymu, pyłu, czy chmur, które w części płócien kontrastowane są z fakturami podłoża. Ostatnie płótna z obu serii nie powstały z materiału fotograficznego, są interpretacją, za którą stoi zarówno doświadczenie tych struktur, przestrzeni, granicznej widzialności, jak i samego medium.

(…) akcentując rolę kreacyjną, zamiast intencjonalnie prowadzonej gry z tradycją, Szeszycka woli lokować swoją energię twórczą bliżej surowego bieguna odwrotu od dymnej zasłony awansów, jaka spowija dzieła sztuki wysokiej; odnajduje w ten sposób tę niszę w kulturze artystycznej, gdzie deprecjonowana niekiedy warsztatowa biegłość nieoczekiwanie staje się narzędziem, które może sprzyjać desublimacyjnemu stosunkowi do nadmiernej fetyszyzacji sztuki oraz jej recepcji. Odsłania w ten sposób pewien rodzaj nieuchronnie wpisanego w kulturę Zachodu bankructwa, czy może raczej potrzebę prostoty; wypowiedzi trafiającej w sedno, umiejętnie syntetyzującej podstawowe napięcia w dialogu „natury” z „kulturą” (2).

Ewelina Jarosz, W wiecznym cieniu zagłady. O nowych pracach Katarzyny Szeszyckiej, fragment tekstu, który ukazał się w katalogu do wystawy indywidualnej Volcano area, ms 44, Świnoujście, 2016

 

 

 

 

Impulse response: The Model of Swarm

Rój.Fenomen natury, organiczna formacja. Charakteryzuje się prostotą, brakiem centralnego sterowania, autonomią osobnika oraz posiadaniem jądra konsolidacji – spójnością. Ilustruje on cechę natury, jaką jest dążenie do jak najprostszych rozwiązań. Rój jest matematycznie opisywalny, ale nie jest deterministyczny, jest interaktywny. Istota roju nie jest w pełni poznana.

The Model of Swarm został pomyślany jako ćwiczenie sensualne, które ma pozwalać rysować w umyśle obiekt przestrzenny wraz z sugestią jego ruchu umożliwiając percepcję przemieszczania się przestrzennej formacji.

Znajdując się w bezpośredniej relacji z indywiduum reprezentowanym w przestrzennym układzie odniesienia przez natężenie i wysokość dźwięku, zaczynamy je identyfikować. Sytuacja zmienia się, gdy konceptualizujący rozpozna, że osobników jest więcej, a te zachowują się w sposób systematyczny, właściwy np. dla zachowania roju owadów. Samonasuwająca się jest intuicja, że rój będzie zachowywał się interaktywnie i reaktywnie względem obecnego uczestnika eksperymentu. Jakie warunki trzeba spełnić, by uczestnik korzystający z tego modelu mógł objąć percepcyjnie nie tylko zmienność ruchomej struktury, ale by całość była interaktywna? Mechanizm percepcji przestrzennej dźwięku człowieka mimo tylko pary uszu pozwala na określenie kierunku źródeł dźwięku poprzez ruch głowy, czy zmianę charakterystyki częstotliwościowo – fazowej oraz efekt Dopplera.

Model został wpisany w ikosferę. To złączenie dwóch kopuł geodezyjnych, czyli sfera zbudowana na bazie dwóch trójkątów – równobocznego i równoramiennego, której przekrojem jest dziesięciokąt foremny. Na każdym z wierzchołków bryły zostały zainstalowane punkty audio. Model wykorzystuje sferyczną emisję dźwięku z 41 głośników umieszczonych w sferze oraz jednego głośnika niskotonowego. Jest on przeznaczony dla indywidualnego odbiorcy, odizolowanego od otoczenia zarówno pod względem bodźców akustycznych, jak i wizualnych. Dzięki temu zmiana orientacji głowy odbiorcy pozwala na pełniejsze doświadczenie źródeł dźwięku (nie ma ograniczenia emisji do płaszczyzny horyzontalnej). Wykorzystanie sfery z głośnikami oraz cyfrowej syntezy źródeł dźwięku umożliwia uwzględnienie mechanizmów percepcji przestrzennej dźwięku człowieka.

Dźwięk użyty do modelowania niczego nie imituje, jest rozpatrywany jako sygnał, każdy z zakresu słyszalności, użyty w modelu może zostać wykorzystany. Dźwięk, sygnał, ma być n – tką uporządkowaną w ramach <x,y,z,w,t> (miejsce w przestrzennym układzie współrzędnych, częstotliwość i natężenie dźwięku).

Całość jest eksperymentem dotyczącym percepcji przestrzeni poprzez zmysł słuchu i lokalizacji przestrzennej, pseudowyabstrahowanych z pozostałych wrażeń.

Odbiorca będzie interaktorem, współtwórcą. Jednak nie będzie współtworzył on widzialności, czy też nie jest z nią skonfrontowany jak w wchodzącej w skład projektu części malarskiej The Empty Landscapes, volcano area – w Modelu Roju owa formacja może tworzyć się w jego umyśle i w przestrzeni fizycznej.

Skład zespołu interdyscyplinarnego pracującego nad prototypem: dr Katarzyna Szeszycka, dr hab. inż. Przemysław Mazurek, prof. ZUT, dr Tomasz Budzan, mgr Marcin Papis KRAZ 

Czy historia może łączyć?
Wykład Roberta Kostro,
dyrektora Muzeum Historii Polski

Zapraszamy na wykład Roberta Kostro, dyrektora Muzeum Historii Polski w Warszawie, zatytułowany „Czy historia może łączyć? Wystawa główna Muzeum Historii Polski, od koncepcji do realizacji”. 

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu wykładów otwartych „Muzeum w służbie publiczności”, poprowadzi je dr hab. prof. UAM Bartosz Korzeniewski.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 25 kwietnia 2019 roku, o godzinie 18.00, w Przestrzeni Dialogu (poziom –1) w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy przy placu Solidarności 1. Wstęp wolny. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. 

 

 

Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych, Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, Muzeum Historii Polski.

 

Muzeum w służbie publiczności” to ogólnopolski cykl wykładów otwartych prezentujący najnowsze osiągnięcia polskiego muzealnictwa. Wykłady odbywają się w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Szczecinie, oraz Wrocławiu. Organizatorem jest Ośrodek Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych. Partnerami są Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Pałac Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Biblioteka Kórnicka PAN w Kórniku, Muzeum Krakowa i Muzeum Historii Polski.

 


Akademia Gryfa

Akademia Gryfa to cykl sobotnich spotkań dla dzieci w wieku 7–10 lat. Raz w miesiącu – od października do czerwca) słuchacze Akademii Gryfa będą podróżować po wnętrzach Muzeum Historii Szczecina, poznając dzieje naszego miasta i jego mieszkańców od czasów najdawniejszych po
XX wiek. W czasie spotkań słuchacze dowiedzą się, jak na przestrzeni wieków zmieniał się Szczecin
i jak wyglądało życie codzienne szczecinian – rodzina, dom, praca oraz rozrywka.

 

9. DZIEŃ WOLNEJ SZTUKI 2019

Muzeum Narodowe w Szczecnie już po raz dziewiąty do udziału w ogólnopolskim Dniu Wolnej Sztuki. Tym razem wybraliśmy dla Państwa dzieła prezentowane na kameralnej wystawie „Gabinet Biedermeieru” w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Historii Sztuki.

O obrazach, ich twórcach, a także o epoce w której powstały, opowiedzą dr Dariusz Kacprzak, historyk sztuki, zastępca dyrektora Muzeum ds. naukowych, oraz Małgorzata Peszko z Muzeum Historii Szczecina MNS.

Zapraszamy w sobotę, 27 kwietnia 2019 roku o godzinie 12.00, do Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina przy ul. Księcia Mściwoja II 8. Wstęp wolny. 

 

Celem akcji „Dzień Wolnej Sztuki” jest przekonanie zwiedzających, że wchodząc do muzeum, warto postawić na jakość zwiedzania, nie na ilość. 

Według badań goście muzeów statystycznie spędzają przed każdym dziełem sztuki osiem sekund. Dzieje się tak dlatego, że wchodząc do muzeum, czujemy się zmuszeni do obejrzenia wszystkich dzieł, które się w nim znajdują. Efekt jest taki, że bezrefleksyjnie i kompulsywnie przebiegamy dziesiątki sal muzealnych, po czym jesteśmy zmęczeni i źli. Co gorsza, kompletnie nie pamiętamy i nie rozumiemy tego, co właśnie obejrzeliśmy.

Lekarstwem na tego typu bierne i męczące zwiedzanie jest Slow Art – ruch Wolnej, a raczej Powolnej Sztuki.

27 kwietnia 2019 roku o 12:00 poszczególne muzea na terenie całego kraju przez godzinę będą przekazywać zwiedzającym ideę Wolnej Sztuki. Każde z nich wybierze pięć dzieł ze swoich kolekcji. Przy każdym będzie stała osoba zadająca uczestnikom Dnia Wolnej Sztuki pytania, motywująca ich do podjęcia refleksji i nabrania odwagi do samodzielnego szukania odpowiedzi. Jej celem będzie pokazanie, że obiekt muzealny może stać się źródłem inspiracji.

Po zwiedzaniu uczestnicy zostaną zaproszeni na spotkanie, w czasie którego będą mogli porozmawiać o swoich wrażeniach.

Każde dzieło sztuki ma swoją historię do powiedzenia. Wystarczy się w nią wsłuchać.

 

Więcej informacji o akcji: www.dzienwolnejsztuki.pl

 

Lista dzieł wybranych do akcji „Dzień Wolnej Sztuki”:
1. August Ludwig Most, „Portret Emila Baesemanna”, 1849
2. August Ludwig Most, „Handlarze ryb”, 1846
3. August Ludwig Most, „Portret rodziny Kühn”, 1844
4. August Ludwig Most, „Podsłuchiwana randka”, 1844
5. (dwa obrazy) Ludwig Eduard Lütke, „Widok Szczecina z Łasztowni na zamek i kościół św. Jana”, 1836, oraz „Widok Szczecina pomiędzy kościołem św. Jana i mostem Długim”, 1839

 

Guided tour (english) of the exhibitions
at The Szczecin History Museum

We invite you to a unique guided tour of the exhibitions at The Szczecin History Museum, which will be hosted by Michał Pozorski from the Education Department. In our joint walk around the Town Hall, we will focus on the first hall showing the beginnings of Szczecin’s existence, and as a result the main theme of the meeting will concern the creation and development of the city up to the 16th century. We will try to talk about issues concerning the everyday life of residents, trade or culture and religion. The exhibits will additionally allow to add more colour to the story.

April 13th, 2019, Saturday, 12:00 at noon
The National Museum in Szczecin – The Szczecin History Museum
Mściwoja II str. 8

 

 

The Oldest Charts of History of Szczecin

How did people live in Szczecin 600, 800, or even 1000 years ago? Where did they live? What tools did they work with? What ornaments did they wear during holidays? What did they believe in? What did they use to fight? Who ruled them?

These and futher questions regarding the beginnings of Szczecin, the development of the town granted the „settlement with Magdeburg law”, the capital of the state of the House of Griffins, are answered by the exhibition entitled The Oldest Charts of the History of Szczecin.

This history, written most of all with objects found by archaeologists in Pomeranian Dukes’ Castle and its surroundings during longstanding excavations and with scarce documents, makes it possible to create individual conceptions of the past of multicultural – even as early, as in the Middle Ages – city of Szczecin.

Layers of the settlement of Szczecin, within centuries coming to existence below today’s castle surrounding buildings, shown as a 9-meter high cross-sectional profile create archaeological background of the exhibition. In humid layers of near-river settlement, there survived numerous ceramic, stone and wood relics and even the remians of houses. On account of fundations of early-mediaeval log cabin and fragments of its equipment, presented at the beginning of the exhibition, we can imagine the size of cabins and conditions inside them – semidarkness and intrusive smoke of the hearth.

However, the main point of the exhibition are everyday and non-everyday use objects. Arranged in a proper way, they tell the story of the city. A statuette of a pagan home deity and other items of Slavic cult, neighbouring with the equipment of first Szczecin’s Christian temples, recall the times of the conquest of Western Pomerania by Bolesław Krzywousty and Christianization mission of St. Otto, Bishop of Bamberg, who arrived in Szczecin for two times. Weapons and horse gear from 11th – 14th centuries could have been used by warriors and knights defending Szczecin from Polish, Danish or Brandeburgish attacks. On the other hand, Szczecin’s contacts with other duchies were not limited to military conflicts. Economical and cultural exchange between Szczecin and Scandinavian territories is testified by numerous merchants’ equipment and imported goods. Its interesting, although inconspicuous, example is a Scandinavian chest. A craftsman – probably a Szczecin’s one – tried to ornament it with Slavic motives. However, because of unknown reasons, he has not completed his work.

Products of specialized craftsmen of Szczecin started to appear in greater numbers after the city location, which began in 1237–1243. In the exhibition cases, resembling mediaeval tenements, a wide range of shoemakers’, fishing, blacksmithry, coopery and pottery wares from 13th-17th centuries are presented, and beside models of mechant ships used when the city belonged to the Hansa, there can be seen attributes of salesmen and some of goods sold by them in Szczecin.

The visitors’ attention is undoubtedly attracted by Szczecin’s „treasure of the century”, found in the castle surroundings in 1999. Over 350 silver Pomeranian coins and a large number of various decorations made of gilded silver, ornamenting patrician’s costume, are the central point of the exhibition. The treasure, hidden in three-legged metal pot under the floor of one of buildings at historic Fish Market, lying underground for over 500 years was vulnerable to serious corrison. Today, after laborious conservation, it can be seen in the Old Twon Hall in all its glory and evoke further speculations about unknown and certainly tragic history of the owner of the mysterious treasure, as well, as about other unknown creators of the exhibits, now the earliest cultural heritage of the people of Szczecin.

 

Pokaz kolekcji MEERJUNGFRAUEN
Atelier Marczewski

Projektant Michał Marczewski, zainspirowany klasyczną syrenią sylwetką z czerwonych dywanów oraz modą lat 20 i 30-tych ubiegłego wieku, stworzył kolekcję ręcznie wykańczanych, koktajlowych sylwetek, swobodnie interpretując motyw syren w modzie. Każda z kreacji została w całości uszyta lub wykończona ręcznie zgodnie ze standardami haute couture, a tkaniny sprowadzono z Włoch, Turcji i Japonii.

Michał Marczewski debiutował jako projektant mody w 2006 roku kolekcją Palace Story, a w 2011 roku po raz pierwszy pokazał swoją kolekcję podczas Berlin Fashion Week. Współpracował przez wiele lat z fotografami – między innymi z Filipem Kacalskim, Magdą Lipijeko, Marcinem Twardowskim. Projektant ubierał na koncerty i sesje zdjęciowe Ewę Farną, Olgę Bończyk, Katarzynę Groniec, Olgę Nieśpielak, Joannę Brodzik.  Najnowsza kolekcja zostanie pokazana w Szczecinie na Dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Tradycji Regionalnych przy ul. Staromłyńskiej 27 i jest to jedyna okazja, by zobaczyć wszystkie kreacje w jednym miejscu na żywo. 

Partnerami pokazu są: Muzeum Narodowe w Szczecinie oraz Agencja Artystyczna AZ z Opola.

Na pokaz wstęp wolny (miejsca w pierwszym rzędzie do 25 kwietnia można rezerwować w wiadomości przez profil Facebook / Atelier Marczewski).

 

Foto: Filip Kacalski 

Modelka: Magda Michalak

Światowy Dzień Głosu

Festiwal Światowy Dzień Głosu obchodzi w tym roku mały jubileusz ponieważ tym razem odbędzie się jego piąta edycja. Organizatorem jest Fundacja MogęBoChcę, która jak co roku, zaprosiła do partnerstwa w Festiwalu zacne instytucje m.in.: Akademię Sztuki w Szczecinie, Muzeum Narodowe
w Szczecinie, Centrum Dialogu Przełomy oraz Operę na Zamku. Tym razem spotkamy się w dniach 26-28 kwietnia 2019r. Podczas tegorocznych wydarzeń będzie można uczestniczyć w warsztatach emisji głosu, lekcji śpiewu, koncertach czy spotkaniach autorskich. Możliwość własnego rozwoju,
a także nauki pracy głosem, nie tylko w formie śpiewu, ale także mowy, to praktyczne wymiary festiwalu.

Cykliczne spotkanie „Oddaję głos…” w Centrum Dialogu Przełomy, tym razem będzie poświęcone osobie Sławomira Lewińskiego, rzeźbiarza związanego ze Szczecinem, ale realizującego swoje projekty również poza miastem. Wydarzenie to będzie miało szczególny charakter ponieważ odbędzie się w 100 rocznicę urodzin artysty. „O czym mówią rzeźby. Lewiński” poprowadzi dr Dorota Tołłoczko-Femerling z Pracowni Rzeźby i Transformacji Cyfrowych Wydziału Sztuk Wizualnych w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Tradycją festiwalową jest Koncert Inauguracyjny w wykonaniu studentów kierunku Wokalistyka Akademii Sztuk w Szczecinie. Jak co roku zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tym wspaniałym koncercie, tym razem do pięknych wnętrz Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3, gdzie wybrzmiewać będą piękne utwory klasycznej muzyki wokalnej.

Nie zabraknie również Otwartej Lekcji Śpiewu, która już od pierwszej edycji stała się hitem Światowego Dnia Głosu. Każdy jest mile widziany, niezależnie od umiejętności i możliwości wokalnych. Jesteśmy pewni, że, jak co roku, również tym razem sale Pałacu pod Globusem Akademii Sztuki w Szczecinie będą pękać w szwach.

Dla miłośników muzyki rockowej przygotowaliśmy koncert zespołu Sarah Hosé. Grający covery (m.in. Zaucha, Simply Red, Sting, ONA) oraz własne kompozycje zespół wystąpi w SŁODY Multitap & Bistro przy pl. Batorego 4.

W niedzielny poranek młodzi rodzice będą mogli wziąć udział, razem ze swoimi pociechami, w warsztatach „Pośpiewaj mi tato, pośpiewaj mi mamo”, podczas których będą mogli nauczyć się pięknych kołysanek. Zaplanowane są specjalne maty dla raczkujących maluchów, a dla starszych dzieci wiele ciekawych instrumentów muzycznych, które pozwolą im rozwinąć wrażliwość muzyczną.

Koncert Finałowy – „Koncert na 49 strun” to szczególnie piękne wydarzenie, którego nie sposób ominąć – koncert na głos solo i harfę. Sandra Klara Januszewska (mezzosopran) i Sandra Kasperek (harfa) wystąpią przed publicznością z cyklem m.in. pieśni kompozytorów takich jak: Respighi, Karłowicz, Schumann czy Ravel.

Dziedziniec Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 27 zabrzmi więc piękną muzyką na zakończenie jubileuszowego, V Festiwalu Światowy Dzień Głosu.

Terminy wszystkich wydarzeń dostępne są na stronie facebook.com/worldvoicedaypolska oraz na ulotkach dostępnych w miejscach partnerskich festiwalu, a także w Informacji Turystycznej i w wielu innych miejscach Szczecina. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, z wyjątkiem Koncertu Finałowego „Koncert na 49 strun”. Wydarzenie objęli patronatem honorowym Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Pan Piotr Krzystek – prezydent miasta Szczecin. Całość jest finansowana z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminy Miasta Szczecin.

ŚWIATOWY DZIEŃ GŁOSU 2019

26 kwietnia | piątek

17:00 – Koncert Inauguracyjny – koncert studentów kierunku Wokalistyka Akademii Sztuki w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul Wały Chrobrego 3

27 kwietnia | sobota

10:00-12:00 Otwarta Lekcja Śpiewu – prowadzą pedagodzy śpiewu Akademii Sztuki w Szczecinie – dr hab. Katarzyna Dondalska prof. AS oraz dr Paweł Wolski

Akademia Sztuki w Szczecinie, Pałac pod Globusem, Pl. Orła Białego 2, sale 006 oraz 008

12:00 – 13:00 – Koncert „Mistrz-uczeń”

Wystąpi Chór Dziecięcy „Voci Veloci”Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie. Dyrygują dr Agata Czekalińska, Natalia Grudnik, Julia Piątek. Akompaniuje Katarzyna Sochacka.

oraz

Chór Cantore Iuvenum Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. Dyryguje Julia Figiel

Akademia Sztuki w Szczecinie – Pałac Ziemstwa Pomorskiego,

Al. Niepodległości 40, sala koncertowa (I piętro)

12:15- 13:45 – Mów atrakcyjnie. Gimnastyka dla języka – warsztaty emisji głosu – Maria Bartniczak

Opera na Zamku – Galeria O, ul. Korsarzy 34

15:00 – 16:30 – „Oddaję głos…” – „O czym mówią rzeźby. Lewiński” – twórczość rzeźbiarska Sławomira Lewińskiego w Szczecinie i regionie w setną rocznicę jego urodzin. Spotkanie prowadzi dr Dorota Tołłoczko-Femerling, Centrum Dialogu Przełomy, pl. Solidarności 1

21:00 Koncert zespołu Sarah Hosé

Standardy muzyki rockowej w jazzowo-funkowej interpretacji. Oprócz utworów Stinga, Simply Red, ONA czy Zauchy usłyszymy również utwory autorskie zespołu.

SŁODY Multitap & Bistro

Pl. Stefana Batorego 4

Wstęp wolny

28.IV – niedziela

12:00 – 13:30 – „Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato” – warsztaty nauki śpiewu kołysanek i piosenek dla dzieci. Prowadzi dr Agata Czekalińska

Warsztaty są realizowane przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Szczecinie.

Szczecińska Izba Pielęgniarek, ul. J. Kusocińskiego 16LU1

15:00 – Koncert Finałowy – „Koncert na 49 strun” – Sandra Klara Januszewska – mezzosopran oraz Sandra – harfa. bilety: 30zł do kupienia na bilety.fm lub 40zł w dniu koncertu od godziny 14:00

dziedziniec Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych ul. Staromłyńska 27

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *