13-09-2017 » Powiat i region

„Aktywni dla seniorów”

 

Są członkami grup, stowarzyszeń dających poczucie przynależności i akceptacji, uczestniczą w działaniach kulturalnych, społecznych czy edukacyjnych – tacy są zachodniopomorscy seniorzy. Z myślą o nich, a także o tych, którzy wspierają ich działania został zorganizowany konkurs „Aktywni dla seniorów”. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 22 września 2017 r.

Województwo Zachodniopomorskie od lat wspiera politykę senioralną i środowisko osób starszych. W tym celu m.in. powołana została Rada ds. Seniorów czy powstały Zachodniopomorskie Karty Seniora, które gwarantują zniżki w ośrodkach kultury, sportu, rekreacji i edukacji.

Konkurs „Aktywni dla seniorów” ma na celu docenienie osób starszych aktywnie działających w zachodniopomorskich organizacjach oraz wyróżnienie organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego podejmujących działania na rzecz seniorów.

Na laureatów czekać będą nagrody rzeczowe przyznawane w trzech kategoriach:

  • Senior Roku,
  • Samorząd Przyjazny Seniorom
  • Organizacja pozarządowa przyjazna Seniorom

Zgłoszenia do konkursu wraz z wypełnionymi ankietami należy przesyłać w terminie:
do 22 września 2017 roku, na adres mailowy: msadlak@wzp.pl lub na adres: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWZ (ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin) albo dostarczyć osobiście do siedziby ROPS UMWZ.

Konkurs jest prowadzony w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 pn. Region dla Rodziny.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie: http://www.rops.wzp.pl/aktualnosci/konkurs-aktywni-dla-seniorow

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *