PTS Shipyard korzysta na działaniach marszałka Geblewicza

Są znani z licznych konwersji statków i remontów dla armatorów z Norwegii, Islandii, Szkocji czy Polski. PTS-Shipyard na zamówienie norweskiej miejscowości Berkstad zbudował nawet pływający terminal promowy. Dzięki środkom z konkursu stoczniowego uruchomionym przez zachodniopomorskiego marszałka, firma kupi specjalistyczne maszyny, niezbędne do rozwinięcia działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury morskiej.

Walcarka do blach, hydrauliczna giętarka do rur i profili, automat spawalniczy. To tylko niektóre, z 9 specjalistycznych urządzeń, o które wzbogaci się szczecińska firma PTS – Shipyard, działająca od 2007 r. w branży stoczniowej oraz specjalistycznych konstrukcji stalowych. Przedsiębiorstwo zaczynało jako Biuro techniczno projektowe, nastawione na wspieranie napraw i konwersji jednostek pływających a także napraw podczas rejsów. Dziś zatrudnia ponad 40 pracowników, inżynierów, techników, spawaczy, monterów konstrukcji stalowych i innych wysokiej klasy specjalistów. Gdy pojawia się duży projekt, firma zwiększa zatrudnienie.

– Realizacje zachodniopomorskich firm z branży stoczniowej to często prawdziwe perełki, świadczące o wiedzy, kunszcie i umiejętnościach naszych fachowców. Środki, które udało nam się wywalczyć w Brukseli na rozwój branży znacząco wzmocnią potencjał i możliwości, a także mogą być bodźcem do sięgania po odważniejsze projekty, czego oczywiście życzę. Jestem przekonany, że przyczynimy się do wzmocnienie lokalnych brandów, które mogą się dalej rozwijać i być lokalną dumą. – mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Inwestycje pomogą podnieść konkrencyjność na międzynarodowym rynku budowy jednostek pływających dla armatorów z sektora rybołówstwa i akwakultury morskiej. W swoim portfolio PTS posiada już realizacje trwalerów rybackich czy katamaranów czy trimaranów do obsługi morskich farmrybnych. Firma wykonywała wiele przebudów, tworząc ze zwykłych ładowni przestrzeń dostosowaną do przewozu ryb czy owoców morza. Warty ponad milion złotych projekt PTS Shipyard został wsparty kwotą ponad 451 tys zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Uruchomienie środków dla branży stoczniowej to efekt starań marszałka Olgierda Geblewicza i Samorządu Województwa. To pierwsze w historii środki unijne dedykowane kluczowemu sektorowi dla rozwoju gospodarki Pomorza Zachodniego.

Środki unijne z Programu Regionalnego trafią łącznie do 24 projektów, których wartość przekracza 74 mln zł. Możliwość wsparcia branży stoczniowej to efekt działań rozpoczętych przez marszałka Olgierda Geblewicza jeszcze w 2014 r. Pod naciskiem Polski i Francji Komisja Europejska zgodziła się na umożliwienia wsparcia dla branży stoczniowej. W tym celu powstał zespół, który opracował Program umożliwiający regionalną pomoc inwestycyjną. Dokument na bieżąco konsultowano z lokalnymi przedsiębiorcami, w czym bezcenna okazała się pomoc Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego. Pomogło to wykazać przed Brukselą, że środki są niezbędne dla ożywienia kluczowej dla regionu gałęzi gospodarki.

W 2015 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przekazał do Ministerstwa Rozwoju postulat stworzenia notyfikowanego programu pomocowego. Do wsparcia tych starań zaproszono również Województwo Pomorskie. Po dwóch latach program pomocowy został przekazany Komisji Europejskiej, by w 2018 r. Bruksela zapaliła zielone światło, pozwalając na uruchomienie w Polsce łącznie 79 mln złotych (60 mln zł w zachodniopomorskiem). Konkurs stoczniowy wykorzystał 38 mln zł z tej puli. Olgierd Geblewicz nie wyklucza ogłoszenia kolejnego naboru.

Warto przypomnieć, że już w poprzednim budżecie unijnym skrojonym na lata 2007-13 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego znalazł sposób, by inwestycje z unijnym wsparciem objął dawną stocznię, wtedy jeszcze Szczeciński Park Przemysłowy. Dzięki środkom unijnym rewitalizację przeszła bocznica kolejowa i szatniowiec dla 900 pracowników, a park maszynowy wzbogaciło nowe urządzenie do cięcia plazmą. Na te pierwsze od wielu lat inwestycje przeznaczono łącznie ponad 13 mln zł.

Z wyrazami szacunku

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *