28-09-2017 » Powiat i region, Wolin

1050 – ta rocznica przyłączenia Wolina do Polski

22 września 2017 r. w Wolinie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej 1050 – tej rocznicy przyłączenia po raz pierwszy Wolina do Polski.  Odsłonięcia tablicy dokonali wicestarosta powiatu kamieńskiego p. Marek Matys wraz z burmistrzem Wolina p. Eugeniuszem Jasiewiczem. W uroczystości udział wzięli uczniowie szkół wolińskich wraz z nauczycielami oraz mieszkańcy naszego miasta.

Właśnie w tym dniu (22 września), przed 1050. latami, według przekazów kronikarzy, zakończyła się bitwa Wolinian pod przewodnictwem grafa Wichmana Młodszego, z rodu Billungów, z armią księcia Mieszka I. Wolinianie zostali pokonani, Wolin włączono w obręb państwa polskiego.

Podłoże wyprawy Wolinian oraz sam przebieg starcia obu armii opisał kronikarz saski Widukind z Korbei – mnich z klasztoru benedyktyńskiego w Nowej Korbei w kronice „Dzieje Sasów. Roczniki Korbejskie”. Na tej podstawie, w Wolinie (w pobliżu rynku miejskiego), została wykonana tablica poglądowa przedstawiająca opis bitwy oraz wynikające z niej konsekwencje. W tym miejscu zostanie naświetlona jedynie sytuacja ówczesnego państwa polskiego. Jakie to było państwo, jak było zorganizowane, co było jego spoiwem?

Rządzone przez pierwszego historycznego władcę – Mieszka I (ok. 935 – 992) państwo polskie miało już za sobą okres tworzenia. Stanowiło typową monarchię wczesnofeudalną (Mieszko rządził w niej niepodzielnie), posiadało duży i nowoczesny potencjał militarny. Państwo, którego granice były w dalszym ciągu dość płynne, szczególne na północy i wschodzie, zajmowało znaczny obszar, a jego potencjał ludzki był niemały. Rządząca dynastia Piastów miała za sobą kilkupokoleniowe panowanie, była mocno osadzona na tronie. Antagonizmy międzyplemienne były dość słabe, aparat administracyjny działał sprawnie. Państwo stanowiło jedność, a co najistotniejsze, wraz z przyjęciem przez Mieszka I chrztu w 966 r. weszło w skład chrześcijańskiej wspólnoty Europy.

Konflikt germańsko – słowiański trwał praktycznie od początku osadnictwa Słowian na zachodzie Europy. Nabrał on zupełnie innego wymiaru z chwilą dotarcia niemieckiej ekspansji do Odry i przeciwstawieniu się jej sił zjednoczonego państwa Mieszka I. Niemcy natknęli na opór przeciwnika znacznie silniejszego, a co najistotniejsze – już tego samego wyznania. W sensie ideologicznym prowadzenie dalszej walki pod hasłem nawracania pogan straciło rację bytu. Mimo to, na pograniczu walki trwały wiele lat z różnym skutkiem. Jednym z ważniejszych takich wydarzeń była bitwa Mieszka I o opanowanie ujścia Odry, właśnie z Wolinianami w 967 r.

Dzięki mądrej i dalekowzrocznej polityce Mieszka I możemy czuć się dziś gospodarzami tej ziemi. Dlatego powinniśmy zachować pamięć o tym władcy i tamtych wydarzeniach. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej, tu w Wolinie, jest świadectwem tego, iż pamiętamy.

Po uroczystości odsłonięcia tablicy, w podziemiach Dworku Wolińskiego/Centrum Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Stanisław Rosik z Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosił niezwykle ciekawy wykład pt. Graf Wichman Młodszy – przyjaciel Wolinian i wróg Mieszka I. W kręgu opowieści Widukinda z Korwei.

Opr. Muzeum Regionalne im. A. Kaubego (RB)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *