WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE MIĘDZYZDROJE

20 marca 2019 roku zakończyły się wybory sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach: Lubin, Wapnica, Wicko. W tym roku wyjątkowo dopisała frekwencja mieszkańców, którzy uczestniczyli w tych wyborach.

Sołtysem Sołectwa Lubin został wybrany – mieszkaniec Lubina – Artur Kubasik. Do Rady Sołeckiej wybrano: Maję Bielską, Damiana Jastrzębskiego, Leszka Kowalskiego, Aleksandrę Kudej, Roberta Osińskiego.

Sołtysem Sołectwa Wapnicy została wybrana mieszkanka Wapnicy – Pani Katarzyna Auguścik.

Do Rady Sołeckiej wybrano: Jarosława Aksmana, Krzysztofa Kochanka, Mariusza Romanowskiego, Dariusza Szymańskiego.

Sołtysem Sołectwa Wicko został wybrany mieszkaniec Wicka – Marian Buśko.

Do Rady Sołeckiej wybrano: Aleksandra Banachowicza, Piotra Płońskiego, Oskara Przybyszewskiego, Teresę Zygmanowską.

W wyborach w Sołectwach uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w osobach: burmistrz – Mateusz Bobek, w-ce burmistrz – Pani Beata Kiryluk, sekretarz gminy – Adam Szczodry, przew. Rady Miejskiej – Jan Węglorz.

Funkcja sołtysa znana jest w Polsce od XII wieku, a więc ma wiekową tradycję, mocno ugruntowaną w świadomości mieszkańców wsi. Oczywiście bycie sołtysem nie zawsze znaczyło w historii to samo. W średniowieczu sołtys był przedstawicielem pana feudalnego, dobrze opłacanym zarządcą dużego gospodarstwa, a jego stanowisko było dziedziczne. Dzisiejszy sołtys ma pod opieką wieś, czasem kilka. Wybierany jest przez mieszkańców wsi na 4 lata kadencji. Działalność współczesnego sołtysa podlega większej krytyce samych mieszkańców wsi, jak i kontroli władz lokalnych – rady gminy, burmistrza czy wójta, które sprawują nadzór nad działalnością sołectwa.
Sołtys powinien rozmawiać z ludźmi
i motywować mieszkańców do wspólnych działań, powinien mieć czas na pracę społeczną, bo sołtys pracuje całą dobę i nie ma wyznaczonych godzin urzędowania.

Źródło – Niezbędnik Sołtysa.

Tekst – Julianna Rogowska

Foto – Andrzej Ryfczyński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *