Wizyta w WPN pracowników z Hortobágyi Nemzeti Park

W dniach 11-15.09.2017 r. w Wolińskim Parku Narodowym gościliśmy pracowników Działu Edukacji z węgierskiego parku Hortobágyi Nemzeti Park. Spotkanie miało charakter wizyty studyjnej, odbywającej się w ramach realizacji polsko – węgierskiego projektu edukacji przyrodniczej „Klub Przyjaciół Parku Narodowego”, którego inicjatorem jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.Projekt został sfinansowany ze środków Ambasady Węgier i EFRWP. Celem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie metod edukacyjnych stosowanych w obu parkach narodowych, opracowanie materiałów dydaktycznych wykorzystanych podczas zajęć z młodzieżą stowarzyszoną w Klubach Przyjaciół Parku Narodowego. Docelowo projekt zakłada wymianę młodzieży – wolontariuszy z obu krajów i ich współpracę na rzecz ochrony przyrody parków narodowych.

Celem wizyty studyjnej było poznanie się edukatorów WPN, EFRWP i Hortobágyi Nemzeti Park, prezentacja walorów przyrodniczych parków i możliwość ich wykorzystania podczas planowanych wspólnych programów i zajęć edukacyjnych. Motywem przewodnim wizyty było zapoczątkowanie współpracy między Wolińskim Parkiem Narodowym, a Hortobágyi Nemzeti Park, a także wypracowanie modelu i metod projektu edukacyjnego mającego na celu wymianę młodzieży polsko-węgierskiej, skierowanego do młodzieży ze szkół podstawowych, leżących w granicach parków. Podczas wizyty uczestniczyliśmy w licznych warsztatach, a także przeprowadziliśmy cykl wyjazdów terenowych pozwalających przybliżyć gościom z Węgier atrakcje Wolińskiego Parku Narodowego.
Rewizyta studyjna pracowników WPN i EFRWP odbędzie się w dniach 18-22 października, tym razem w Hortobágyi Nemzeti Park. Mamy nadzieję, że stworzony wspólnie projekt poszerzy świadomość ekologiczną, uwrażliwi na piękno przyrody młodzież Polską i Węgierską. Liczymy na to, że zaowocuje to długotrwałą współpracą pomiędzy obydwoma parkami w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.

Uczestnikami zespołu projektowego byli:

Marek Dylawerski
Elżbieta Waliszewska – Lorent
Anna Mysińska
Krzysztof Lipiński
Monika Kruszyna

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *