Dzień Św. Ottona

Międzyzdroje/Lubin-19 czerwca w gminie Międzyzdroje świętowano Dzień św. Ottona . Uroczystość poprzedzona została mszą św. w kościele pw. MB Jasnogórskiej w Lubinie, którą celebrował biskup Błażej Kruszyłowicz. Postać biskupa Ottona z Bambergu przedstawił ks. prałat  dr Marian Jan Wittlieb- proboszcz międzyzdrojskiej Parafii oraz ks. kan.- proboszcz lubińskiej Parafii.

Św. Otton biskup z Bambergu ur. w roku (1062-1139) był ważną postacią dla kościoła na Pomorzu Zachodnim. Z inicjatywy Bolesława Krzywoustego w roku 1124 podjął się misji chrystianizacyjnej Pomorza Zachodniego. Na Pomorzu założył 11 kościołów, był też jedną z ważniejszych postaci w historii Pomorza Zachodniego. Ok. Roku 1080 przebywał w Polsce prowadząc w Gnieźnie  szkołę katedralną . Opanował dobrze język polski  co zadecydowało później  o powierzeniu mu misji chrystianizacji na Pomorzu Zachodnim.  Podczas swej misji założył na Pomorzu 11 kościołów  chrzcząc miejscową ludność: w Pyrzycach,w Kamieniu Pomorskim, Szczecinie Gartz, Lubinie i Wolinie.W roku 1128 Otton wrócił z drugą misją chrystianizacyjną  tworząc podwaliny organizacji kościelnej przyszłej metropolii biskupiej Pomorza Zachodniego. W roku 1189 został kanonizowany przez papieża Klemensa III. Św.Otton jest patronem Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.

Po mszy św. prof. Marian Rębkowski ze Szczecina  zaprezentował wykład tematyczny z przeprowadzonych badań archeologicznych na grodzisku w Lubinie prowadzonych w miejscu, gdzie w XII w. znajdował się kościół założony  przez biskupa Ottona z Bambergu. Badania prowadzone były  przez zespół pracowników i studentów Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej  Akademii Nauk  oraz Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego  pod kierownictwem prof. Mariana Rębkowskiego  przy wsparciu finansowym Gminy Międzyzdroje w latach 2008-2011. Prowadzone wykopaliska potwierdziły oczekiwania proboszcza Waldemara Michałowskiego, który żartobliwie mówił wówczas „ znajdźcie mi ten kościół”. Tak też się stało. Marzenia proboszcza się spełniły kiedy wiosną 2011 roku na terenie grodziska odkryto ruiny fundamentów i prezbiterium pierwszego  kościoła  założonego w XII w. przez biskupa Ottona z Bambergu. Profesor Rębkowski krok po kroku z ogromną pasją opowiadał o najdrobniejszych detalach, które stanowiły konstrukcję i wyposażenie skromnego wówczas kościoła, który prawdopodobnie pod koniec XIII w. strawił pożar czego dowodem są  ślady przepalonych słupów, które stanowiły konstrukcję ściany kościoła. Ważnym elementem wykopalisk było również odkryte najstarsze cmentarzysko przykościelne na Pomorzu  na którym  grzebano mieszkańców lubińskiego grodu. Badania potwierdziły znaczącą dominacje męskich osobników gdzie kobiety stanowiły zaledwie 15 procent przebadanych pochówków. Średnia wieku wynosiła zaledwie 38 lat. W grobach znaleziono drobne elementu stroju ,monety z XII w. oraz bursztynowy krzyżyk- symbol chrześcijaństwa. Prof. Rębkowski sugeruje, że ruiny kolejnego kościoła, który wybudowano  w XIII w. mogą znajdować się pod obecnym lubińskim kościołem. Podczas prac archeologicznych znaleziono kilka tysięcy fragmentów ceramiki, fragmentów kości i drobnych przedmiotów  codziennego użytku na podstawie których określono cechy zdrowotne mieszkańców, ich wiek i choroby na które chorowali z powodu ciężkiej pracy. Wydobyte na Grodzisku szczątki po przebadaniu zostały pogrzebane 2 lata temu podczas uroczystego pochówku . Wydarzenie, to upamiętniono  pamiątkową tablicą. Druga część uroczystości odbyła  na grodzisku gdzie burmistrz Leszek Dorosz wraz z Joanną Kudłaszyk ze Stowarzyszenia Volward zapalili pochodnię symbolizującą dawniej bezpieczeństwo i drogowskaz dla żeglarzy. Właściciele Grodziska Aleksandra i Jan Kowalscy zaprosili wszystkich gości na wspaniałą imprezę rekreacyjną gdzie można było zjeść nie płacąc: pyszną grochówkę z wojskowego kotła, pieczone kiełbaski i kaszankę. Dla gości przygotowano szereg imprez muzycznych i rekreacyjnych dla dzieci oraz stoiska z wyrobami rękodzieła z wolińskiego Stowarzyszenia, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. To był wyjątkowy dzień, któremu towarzyszyła  piękna słoneczna pogoda. Organizatorem  Dnia Św. Ottona jest Stowarzyszenie Historii Grodziska Lubin (HGL), Urząd Miasta w Międzyzdrojach oraz Stowarzyszenie Volvard. Organizatorzy proponują by Dzień Św. Ottona wpisał się na stałe w kalendarz imprez gminy Międzyzdroje. Dzisiejszy dzień był dowodem tego, że takie imprezy integrują nie tylko mieszkańców gminy Międzyzdroje. Do Lubina na tę imprezę zjechało też wielu obcokrajowców rowerami i autobusami. Jak widać lubińskie Grodzisko z każdym rokiem staje się bardziej popularne stanowiąc ważny element turystycznego szlaku.

Tekst i foto-Julianna Rogowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *