Wojna o Szkołę Podstawową nr 1 w Kamieniu Pomorskim

Już w 2018 roku przepadł wniosek na dofinansowanie remontu dachu na SP1! – pisał 20 lutego 2019 roku na swoim portalu Ariel Juszczak. Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac remontowych dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim przepadł w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i nie uzyskał dofinansowania.

Jak poinformował zastępca burmistrza Leszek Szeliński radną Monikę Kosińską (CZAS NA MŁODYCH), która złożyła interpelację w tej sprawie, wniosek został złożony 30 marca 2018 roku. W wyniku przeprowadzonej analizy i oceny wniosków nie spełnił on wymaganych warunków, by uzyskać dofinansowanie.

Wniosek zostanie ponowiony w najbliższym naborze, który będzie miał miejsce najprawdopodobniej w listopadzie tego roku. Jak zapewnia zastępca burmistrza „w budynku na bieżąco wymieniane są uszkodzone dachówki w celu zapewnienia bezpieczeństwa”.

Codziennie na dzieci i przechodniów czeka bardzo duże niebezpieczeństwo. Spadające dachówki z budynku miejscowej szkoły to problem, który sygnalizowany jest od lat. Do naszej Redakcji zwrócili się z prośbą o interwencje rodzice, których dzieci uczęszczają do tej szkoły. „Nasze obawy są bardzo często kierowane do Dyrekcji Szkoły i Burmistrza, jednak nic w tej kwestii się nie dzieje! Boimy się o bezpieczeństwo Nas wszystkich” – piszą do nas rozżaleni rodzice. W listopadzie 2016 roku Burmistrz Kamienia Pomorskiego Stanisław Kuryłło zlecił firmie „APP Krystian Kubiak” z Kołobrzegu opracowanie oceny technicznej konstrukcji dachu na Szkole Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim. Przygotowanie dokumentu kosztowało 4.920,00 zł.

Kto przygotowywał wniosek, który tak słabo wypadł w ocenie komisji konkursowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego? Pyta na koniec swojego artykułu Ariel Juszczak.

O sytuacji w Szkole Podstawowej nr 1 informują Burmistrza Kuryłłę i radnych Rady Miejskiej rodzice dzieci uczęszczających do tej szkoły. Według rodziców sytuacja w szkole jest zła. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 nie umie sobie poradzić z wieloma sprawami. Jej decyzje i sposób kierowania placówką powodują tylko konflikty na styku z rodzicami. Temat sytuacji w szkole został poruszony podczas posiedzenia Komisji Oświaty w dniu 8 marca br. Radny Miejskiej Piotr Beczek w swoim wystąpieniu przedstawił problemy związane z funkcjonowaniem placówki, których nikt nie rozwiązuje, przemoc na korytarzach oraz opisywana przez nas kwestia wejścia do szkoły to tylko kilka z kwestii poruszanych podczas ostatniego posiedzenia komisji Rady. Większość rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki po prostu stwierdza, że nie ma tam dyrektora – mówił w ostrych słowach radny Piotr Beczak. Więcej informacji z posiedzenia Rady na BIP Gminy pod adresem – http://bip.kamienpomorski.pl/dokumenty/664.

W związku z tym za pomocą naszej gazety Nowy Pomorzanin i portalu Echo Powiatu Kamieńskiego zwracamy się publicznie z pytaniami do poniżej wymienionych osób. Mamy pytania do:

Radnego Powiatu w Kamieniu Pomorskim Pana doktora Anatola Kołoszuka,

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim,

Powiatowego Inspektora Sanitarno – Epidemiologicznego w Kamieniu Pomorskim.

Szanowni Państwo, czy Waszym zdaniem budynek szkoły podstawowej nr 1 spełnia wymogi, jakie są wymagane wobec budynku użyteczności publicznej?

Czy według Was stan techniczny szkoły nie stanowi zagrożenia dla dzieci i nauczycieli tej szkoły?

Oczekujemy na szybką odpowiedź na nasze pytanie. Odpowiedzi zostaną opublikowane na naszych łamach.

Waldemar Taranowicz

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *