Z rolnikami o stratach

Szkody spowodowane nawalnymi deszczami i podtopieniami oraz zwierzynę łowną – to tematy posiedzenia wojewódzkiego zespołu konsultacyjnego ds. rolnictwa i rozwoju wsi zorganizowanego w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

W spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych i organizacji rolniczych oraz instytucji działających w obszarze rolnictwa uczestniczył wicewojewoda Marek Subocz.

Od czerwca wojewoda powołał 29 zespołów szacujących szkody spowodowane deszczami i podtopieniami w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Zachodniopomorskiego. Najwięcej komisji powołano w powiecie stargardzkim (w 7 gminach), goleniowskim (w 4 gminach) oraz w pyrzyckim (w 3 gminach) i choszczeńskim (w 3 gminach). Do urzędu wpływają kolejne wnioski o powołanie komisji – są rozpatrywane na bieżąco.

Wicewojewoda Marek Subocz zapewnił rolników, że wnioski z posiedzenia zespołu zostaną przekazane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Bezpośrednio po oszacowaniu szkód w gospodarstwach rolnych ich właściciele mogą ubiegać się o pomoc określoną w obowiązujących przepisach tj.: kredyt preferencyjny – zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, jak i na odtworzenie środków trwałych; udzielenie przez KRUS, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz uregulowania zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek; zastosowanie przez ANR odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego; udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.
ZUW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *