09-06-2019 » Kamień Pomorski

Raport o stanie Gminy Dziwnów

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dziwnowie – Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Burmistrz Dziwnowa przedstawia Radzie Miejskiej w Dziwnowie Raport o stanie Gminy Dziwnów za rok 2018, w terminie do dnia 31 maja 2019 roku. Raport został złożony przez Burmistrza Dziwnowa p. Grzegorza Jóźwiaka do biura Rady w dniu 31 maja 2019 roku. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim. Mając na uwadze w/w przepisy prawa informuję, iż w debacie nad Raportem o stanie Gminy Dziwnów za 2018 rok, zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dziwnowie. Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym – „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby”.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Dziwnów, odbędzie się dnia 25 czerwca 2019 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dziwnowie (parter). W związku z powyższym, zgłoszenia mieszkańców będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek) do godziny 15.00 w biurze Rady Miejskiej  w Dziwnowie. Raport oraz formularz zgłoszenia mieszkańca do debaty dostępny jest również na stronie BIP Urzędu Miejskiego: https://bip.dziwnow.pl/strony/menu/103.dhtml, a także w Biurze Rady Miejskiej – Dziwnów, ul. Szosowa 5, parter, pokój nrumer 6.

Raport o stanie Gminy Dziwnów znajduje się w linku: RAPORT O STANIE GMINY DZIWNÓW ZA ROK 2018

Formularz zgłoszenia do debaty znajduje się w linku: ZGŁOSZENIE DO DEBATY

Przewodnicząca Rady – Ewa Trzebińska-Brzezińska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *