reklamuj-sie-2

Kamień Pomorski

Komendant awansował i wyróżnił kamieńskich policjantów

Komendant Powiatowy Policji w Kamieniu Pomorskim mł. insp. Leszek Nowak awansował i wyróżnił funkcjonariuszy za wzorowe pełnienie służby. Podkreślił również, że postawa tworząca pozytywny wizerunek Policji zasługuje na szczególne wyróżnienie, zawsze będzie doceniana i nagradzana.Więcej »

W Muzeum Narodowym w Szczecinie nie tylko można oglądać

KALENDARIUM WYDARZEŃ: 18 – 24 MARCA 2019Więcej »

Zaproszenie na wystawę

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej zaprasza na otwarcie wystawy zatytułowanej „Samoobrona Polaków na Wołyniu i Wschodniej Małopolsce w latach 1943-1945” przygotowanej przez szczecińskie „Stowarzyszenie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć”.Więcej »

Kamieński Dom Kultury zaprasza na pierwszy występ komediowy w stylu Stand Up’u!

„Stand up” to coraz popularniejsza w Polsce forma komediowa w postaci monologu przed publicznością. Wyselekcjonowani przez naszego lokalnego reprezentanta nurtu – Piotra Wojteczka -wykonawcy, porwą nas swym humorem w monologi o przeróżnej treści…Więcej »

TRWA WYCINKA DRZEW NIEZGODNA Z PRAWEM!

W dniu dzisiejszym (14.03.2019 r.), na ulicy Jedności Narodowej i Dworcowej w Kamieniu Pomorskim, pracownicy PGK, od samego rana wycinają drzewa. Wszystko odbywa się w okresie ochronnym, gdzie wycinka drzew od 1 marca do 15 października jest niedozwolona.

Z dniem 1 marca zaczął się okres lęgowy ptaków i wycinanie drzew w większości przypadków jest niezgodne z prawem. Zakazane jest także „niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania”. Nawet na własnej posesji! Na wycięcie drzewa z gniazdami chronionych gatunków trzeba mieć zgodę regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.Więcej »

Dlaczego radny dr inż. Anatol Kołoszuk?!

Wiele osób pytało mnie w Kamieniu Pomorskim, Golczewie oraz Ostromicach, dlaczego w tych ,,budowlanych”sprawach i tematach publicznie proszę, pytam, sugeruję oraz oczekuję działań, a także stanowiska radnego Rady Powiaty w Kamieniu Pomorskim Pana doktora inżyniera Anatola Kołoszuka. Sprawa jest prozaicznie prosta. Pan dr inż. Anatol Kołoszuk ma w tej Radzie Powiatu obecnej kadencji najwyższe kwalifikacje ,,budowlane” i to pod każdym względem. Więcej »

„Papierowy Reus” nie obcy uczniom z kamieńskiego Koła PSONI

Uczniowie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego (OREW) oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy (SPdP), działających przy kamieńskim Kole PSONI, w ramach poznawania zawodów oraz nowych zakładów pracy, mieli okazję odwiedzić miejscową firmę „Reus” prowadzoną przez Dorotę i Allana Roil, zaznajamiając się z produkcją ręczników papierowych oraz opakowań, które potem wędrują w szeroki świat.Więcej »

Wojna o Szkołę Podstawową nr 1 w Kamieniu Pomorskim

Już w 2018 roku przepadł wniosek na dofinansowanie remontu dachu na SP1! – pisał 20 lutego 2019 roku na swoim portalu Ariel Juszczak. Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac remontowych dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim przepadł w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i nie uzyskał dofinansowania.

Więcej »