Minister Ziobro skierował nasz wniosek do Prokuratury Krajowej!!

W dniu 16 czerwca 2016 roku na adres redakcji wysłany został  list z Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym to liście Dyrektor Biura Ministra Sprawiedliwości informuje Naszą redakcję  o przekazaniu naszego listu z prośbą  o wznowienie śledztwa w sprawie tragicznego pożaru obiektu mieszkalnego zlokalizowanego w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Wolińskiej 7,  do Prokuratury Krajowej.

Jak wynika z zapisu Art. 17  § 1 ustawy o prokuraturze , Prokuratura Krajowa zapewnia obsługę Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego. tym samym procedura wznowienia śledztwa jest w toku. O podjęciu wznowienia śledztwa zadecyduje Prokurator Krajowy po zapoznaniu się z aktami spawy.

W.T.

Jak pisaliśmy w dniu 18 czerwca na łamach naszego portalu, w artykule „Czy Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wznowi śledztwo w sprawie tragicznego pożaru hotelu przy ul. Wolińskiej?”, nasza redakcja skierowała list do Ministra  Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro. W liście tym pisaliśmy :

Szanowny Panie Ministrze i Prokuratorze Generalny

Działając pro publico bono zwracamy sie do Pana z prośbą o wznowienie śledztwa w sprawie tragicznego pożaru obiektu mieszkalnego zlokalizowanego w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Wolińskiej 7, który spłonął wraz z 23 osobami w nocy z 12 na 13 kwietnia 2009 roku. Pomijając fakt, że w naszej ocenie ława oskarżonych była wyjątkowo krótka,  swoją prośbę uzasadniamy pojawieniem się nowych dowodów w tej sprawie. Nawet sentencja wyroku, jak i ostatnie słowo Przewodniczącej Składu Orzekającego jest wyjątkowo dwuznaczne. Ostateczny wyrok – bo nikt nie wnosił o jego kasację, ani też nie odwoływał się od tegoż wyroku do Sądu wyższej instancji, spowodował lawinę wniosków o wypłatę odszkodowań krewnych osób, które zginęły lub osób, które zostały w tym pożarze poszkodowane.

Panie Ministrze, gdy zapozna się Pan osobiście z całą dokumentacją dochodzeniowo – śledczą, jak i procesową dotyczącą okoliczności tego pożaru, jak też oskarżenia winnych, to Sam przekona się Pan Minister, że jest coś na rzeczy.

Panie Ministrze i Prokuratorze Generalny.

Przedkładając Panu nasz wniosek prosimy oraz sugerujemy, że gdyby Pan Minister pozytywnie odniósł się do naszego wniosku, to prosimy by wznowienie  to znalazło się w gestii realizacji Prokuratury Krajowej i pod osobistym nadzorem Prokuratora Bogdana Święczkowskiego, do którego mamy pełne zaufanie.

Panie Ministrze, nadmieniamy jednocześnie, że wnosząc o wyżej wymienione wznowienie śledztwa, chcemy tym samym uratować miasto i gminę Kamień Pomorski przed totalnym bankructwem.

Otóż z efektem tego tragicznego w skutkach pożaru, który miał miejsce w tym mieście  w nocy z 12 na 13 kwietnia 2009 roku, jest jak z przysłowiem: Kowal zawinił a cygana powiesili!

Dość powiedzieć, że w przypadku  końcowego efektu tego pożaru to zastosowano tu niedemokratyczną zasadę zbiorowej odpowiedzialności z trudnymi do przewidzenia skutkami ekonomicznymi, które spadły na tutejszy samorząd gminny jak grom z jasnego nieba. Notabene skutkami, którymi tutejszy Burmistrz będzie chciał się teraz „podzielić” ze Skarbem Państwa, a czy zasadnie, to my już Wam prawnikom z Panem Ministrem i Prokuratorem Bogdanem Święczkowskim na czele, do oceny zostawiamy.

W artykule tym pisaliśmy: „Sytuacja gminy Kamień Pomorski jest bardzo nieciekawa. Jak twierdzą niektórzy jej mieszkańcy, Kamień Pomorski  zsuwa się po pochylni w dół. Obecne władze Kamienia nie mają żadnego rozsądnego pomysłu na Kamień Pomorski. Słynne hasło wyborcze „Pora na zmianę” pokazało, że zmiana była i owszem, ale na gorsze. Nowa ekipa zaczęła z przytupem, od likwidacji stojaków na rowery, zmiany szefów spółek gminnych czy wycofanie się Gminy Kamień jako strony procesu karnego w sprawie pożaru budynku socjalnego. Oliwy do ognia dodała wypowiedź Burmistrza Kuryłły dotycząca sprawy wypłat odszkodowań dla pogorzelców. Dziś sprawa jest przesądzona. Gmina musi wypłacić odszkodowania dla pogorzelców, poszkodowanych, których postępowanie zakończyło się prawomocnym wyrokiem sądowym. W kolejce czekają inni. W naszej ocenie, jeśli nikt nic nie zrobi w tej sprawie, na barki Gminy spłynie obowiązek wypłaty co najmniej 10 milionów złotych z tytułu odszkodowań dla poszkodowanych w pożarze i ich rodzin. A to spowoduje, że w obecnej sytuacji finansowej Gminy, czeka ją bankructwo. W najlepszej sytuacji Wojewoda wystąpi z wnioskiem o odwołanie Burmistrza i Rady, w najgorszym Gmina zostanie podzielona i jej miejscowości przypisane do sąsiednich gmin.

Nasza redakcja,  chcąc zapobiec tej sytuacji, podjęła stosowne działania, by zapobiec tym scenariuszom. Skierowaliśmy do Pana Ministra Zbigniewa Ziobry list w sprawie wznowienia śledztwa w sprawie tragicznego pożaru w kwietniu 2009 roku w Kamieniu Pomorskim.”

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *