Kolejne nielegalne wysypisko w Kamieniu Pomorskim!

W poprzednim wydaniu gazety Nowy Pomorzanin pisaliśmy na stronie czwartej w artykule pt. „Nielegalne składowisko odpadów pod Kamieniem Pomorskim za wiedzą i zgodą Burmistrza Kamienia Pomorskiego” o tym, jak to za wiedzą i zgodą Burmistrza Kamienia Pomorskiego, na terenie objętym ochroną Natura 200, są składowane odpady. Pomimo, że informacja na ten temat wpłynęła do Burmistrza Kamienia Pomorskiego w grudniu 2016 roku Pan Burmistrz nie znalazł czasu, by zająć się tą sprawą. Po publikacji naszego artykułu na zawarte w nim informacje zareagowało Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim. W ubiegłym tygodniu komisja ze Starostwa przeprowadziła inspekcje opisanego w artykule terenu. No i wybuchła bomba. Jak się okazuje, odpady nie są składowane na terenie działki 247/15, jak podaliśmy w naszym artykule, ale na działce sąsiedniej, która jest własnością Gminy Kamień Pomorski. Co więcej, okazało się, że dodatkowo na innej działce należącej również do Gminy Kamień Pomorski są składowane również odpady innego pochodzenia. Dzieje się to dosłownie na obrzeżu miasta. Komisja ze Starostwa sporządziła stosowny protokół i niezwłocznie przekazała go do RDOŚ w Szczecinie. Nas za to bardzo zainteresowało po raz kolejny pismo Pana Burmistrza skierowane do naszej redakcji w odpowiedzi na nasz wniosek o udzielenie informacji publicznej. W piśmie tym Pan Burmistrz poinformował nas, że nie stwierdził nieprawidłowości w w/w sprawie. Że firma Wyroby Granitowe Wołczyk posiada tytuł prawny do dysponowania wskazanym terenem, że ma prawo do magazynowania wytworzonych w ramach prowadzonej działalności odpadów okresowo. Ponadto, jak stwierdził Burmistrz, przedsiębiorca zobowiązał się do przestrzegania terminów magazynowania w/w odpadów oraz przekazania ich uprawnionym podmiotom celem składowania. Czyżby Pan Burmistrz świadomie lub nieświadomie rozminął się z prawdą? Podanie nieprawdziwych informacji w  oficjalnym piśmie przekazanym  do naszej redakcji rodzi poważne skutki prawne. Świadczy też o  nieznajomości przepisów prawa, braku kompetencji, niefrasobliwości i braku odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Mam wrażenie, że tym razem mleko się już rozlało i to na dobre. Teraz trzeba będzie spić skutki tego rozlania. Gorzej, że skutki tego poniosą wszyscy mieszkańcy gminy Kamień Pomorski.

Waldemar Taranowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *