Fiasko batalii z Prokuraturą. Skarga Anny-Stanaszek Kaczor odrzucona!

W środę 6 lipca w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim odbyła się rozprawa z wniosku Anny Stanaszek Kaczor i Burmistrza Kamienia Pomorskiego, podczas której to rozprawy Sąd Rejonowy Wydział II Karny rozpatrzył skargę Anny Stanaszek Kaczor oraz Burmistrza Kamienia Pomorskiego na postanowienie Prokuratury Rejonowej  o umorzeniu śledztwa.

Sąd uznał skargę Anny Stanaszek- Kaczor oraz skargi Burmistrza Kamienia za bezzasadne. Skarga złożona przez Annę Stanaszek Kaczor w imieniu Gminy Kamień Pomorski została odrzucona przez Prokuraturę z powodu złożenia jej przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania Gminy Kamień Pomorski w sprawach karnych. Skargi Burmistrza zostały odrzucone, gdyż zostały złożone po ustawowym terminie.

O działaniach obecnej Sekretarz Urzędu Gminy Kamień Pomorski pisaliśmy w maju w artykule   – „Kim jest sekretarz gminy Kamień? Kto stoi za większością wojenek w powiecie kamieńskim?”  na naszym portalu w dniu 7 kwietnia 2016 roku.

W artykule tym pisaliśmy między innymi: „W dniu wczorajszym na portalu Kamieńskie Info ukazał się artykuł pod tytułem „Prokurator niczym adwokat? Zniszczenia w Śniatowie iluzoryczne?,  w którym to materiale jego autor próbuje podważyć decyzję Prokuratora, zarzucając mu  działanie w roli adwokata, a nie prokuratora. Nie mi ocenić rzetelność tego i innych materiałów na ten i podobne tematy tego autora.  Czytelnicy niech to ocenią sami, patrząc na podawane dane przez pryzmat faktów, a nie wygodnych mitów. A dla przykładu trochę wspomnień. 

W dniu 23 lutego portal Kamieńskie Info pisał: „Po szeregu naszych publikacji oraz sygnałów docierających od mieszkańców Śniatowa, władze gminy Kamień Pomorski zawiadomiły policję o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z procedurami oraz wycinką drzew w Śniatowie. Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie działań na szkodę interesu publicznego funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, w wyniku przekroczenia przez nich uprawnień przy wydawaniu szeregu decyzji dla spółki Eko Business związanych z pozwoleniami na wycinkę, prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów czy zgody na składowanie opadów.”

Jak się później okazało w dniu 15 stycznia Anna Stanaszek-Kaczor, a nie Gmina, zawiadomiła protokolarnie Komendę Powiatową Policji w Kamieniu Pomorskim o przekroczeniu uprawnień przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim w związku z prowadzeniem przez nich postępowań administracyjnych o wydaniu zezwoleń na transport i gromadzenie odpadów w Śniatowie oraz związanych z tą inwestycją zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów w miejscu planowanej na tym terenie inwestycji. Po dokładnym przebadaniu sprawy Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim umorzyła postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Na 15 stronach uzasadnienia Prokurator prowadząca sprawę ustaliła, że zarzuty są bezpodstawne, Gmina Kamień Pomorski jako strona, informowana była o wszystkich wszczynanych postępowaniach, i na etapie ich prowadzenia nie wnosiła zastrzeżeń. Krok po kroku zostały obalone wszystkie zarzuty stawiane przez Annę Stanaszek-Kaczor. Prokurator  umorzył śledztwo 10 marca 2016 r. W imieniu Gminy zażalenie na tę decyzję wniosła  Anna Stanaszek-Kaczor na podstawie podpisanego przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego upoważnienia. W dniu 31 marca Prokurator odmówił przyjęcia zażalenia jako złożonego przez osobę nie uprawnioną do występowania w imieniu Gminy. Jak wynika z wyjaśnień Prokuratora Rejonowego Jarosława Przewoźnego osobą uprawnioną do występowania w imieniu gminy jest Burmistrz lub adwokat albo radca prawny działający na podstawie udzielonego mu upoważnienia.

Gmina jest osobą prawną, która działa przez swoje organy. Na zewnątrz reprezentuje ją wójt (burmistrz, prezydent miasta). Tak wynika z art. 31 ustawy o samorządzie gminnym. Wójt działa w imieniu jednostki samorządowej w sferze zarówno publicznoprawnej, jak i cywilnoprawnej. Jak z tego faktu wynika w cytowanym wyżej artykule, jego autor rozminął się z prawdą i to niejednokrotnie.

Wyrok Sądu Rejonowego z dnia 6 lipca 2016 roku zamyka definitywnie tą sprawę. Ale czy zamknie dalszy ciąg pseudo wojenek prowadzonych przez Gminę Kamień a w zasadzie w jej imieniu, pokaże czas. Dziś czas na wnioski które powinien jak najszybciej wyciągnąć Burmistrz Kamienia Pomorskiego. Jak widać z decyzji Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim jak i z decyzji Sądu – główny doradca Burmistrza i największy fachowiec w Gminie obecna Sekretarz Urzędu Miejskiego w Kamieniu nie jest nieomylna i popełnia poważne błędy za które może zapłacić Gmina Kamień Pomorski i do duże sumy. Coś mi się wydaje, że ze  znajomością aktów prawa u tej Pani jest coś nie tak. Zresztą widać to w samym Ratuszu gołym okiem. Pisaliśmy nie tak dawno po ćwiczeniach służb ratowniczych  w Kamieniu o składowaniu sterty papierów pod schodami. Za przestrzeganie przepisów ppoż. jest ktoś w tej gminie odpowiedzialny. Czy to czasem nie działka Pani sekretarz? Podczas ćwiczeń w ratuszu w dniu 10 czerwca, Pani Sekretarz wyprosiła dziennikarza i.kamien.pl. kiedy ten fotografował w ratuszu przebieg ćwiczeń. Jakimś dziwnym trafem zakaz fotografowania ćwiczeń  nie dotyczył zaufanego dziennikarza  z Kamieńskiego Info. Podobno z dziennikarzem tym gmina podpisała umowę na wykonanie dokumentacji fotograficznej. Na pytanie na jaką kwotę i jakich usług umowa dotyczyła, redaktor naczelny i.kamien.pl do dziś nie uzyskał odpowiedzi. Czyżby Pani Sekretarz nie znała takich ustaw, jak „Prawo prasowe” czy ustawę „o dostępie do informacji publicznej? Mija już miesiąc od ćwiczeń, a jakoś nie słychać o ich podsumowaniu. Czyżby  nikt nie potrafił wyciągnąć z nich wniosków?

Sytuacja, jaka miała miejsce w Ratuszu w dniu 10 czerwca ze starszym człowiekiem, dziennikarzem, świadczy o braku kultury i o ….. Nie będę już tego wątku kończył. Pora na zmiany Panie Burmistrzu, Pora.

Waldemar Taranowicz    .

 

 

2 komentarzy na temat: Fiasko batalii z Prokuraturą. Skarga Anny-Stanaszek Kaczor odrzucona!

  1. Avatar Ewa pisze:

    Czyżby się już ktoś poznał na tej Pani?

  2. Avatar Adam pisze:

    Oj pora na zmiany pora! Jak Burmistrz nic z tym nie zrobi , będzie „Pora” na Burmistrza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *