DWIE SZANSE STRACONE NA PRZEBUDOWĘ PARKU JANA PAWŁA II

Kładka, fontanny, tężnia, alejki, plac zabaw – głośno zapowiadana przez burmistrza Stanisława Kuryłło inwestycja przebudowy Parku Jana Pawła II zakończyła się fiaskiem. Choć 26 czerwca 201 7 r. decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Gmina uzyskała dotację w wysokości 2,5 mln zł, to burmistrz umowy nie podpisał. Dziś wiemy, że kolejna próba otrzymania dotacji nie powiodła się. Ogłoszono wyniki w ramach RPO dla działanie 4.3.

Inwestycję wyceniono na około 5 mln zł. W ramach modernizacji miały powstać toalety, murki, nowe ławki, urządzenia siłowni zewnętrznej, trzy podświetlane fontanny, kładka piesza oraz tężnia solankowa. W ramach inwestycji planowano wyciąć około 70 drzew.

Pierwsza szansa:

W dniu 1 marca 2017 r. Gmina Kamień Pomorski złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy Parku Jana Pawła II na konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.9. „Rozwój zasobów endogenicznych – infrastruktura turystyki uzdrowiskowej”. Po ocenie formalnej i merytorycznej inwestycja decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.539.178,98 zł. Wartość projektu wynosiła 5.078.357,96 zł, a dotacja pokrywała 50% kosztów inwestycji. Na ten konkurs wpłynęły dwa wnioski i prócz Kamienia Pomorskiego także Połczyn Zdrój otrzymał dotację. Po przygotowaniu umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia przez Gminę Kamień Pomorski – burmistrz Stanisław Kuryłło odstąpił od jej zawarcia.

Druga szansa:

Po okrojeniu wniosku i obcięciu kosztorysu z 5 mln zł do 2,4 mln zł, burmistrz Stanisław Kuryłło, złożył kolejny wniosek. Tym razem, 20 października 2017 r, złożono aplikację o dofinansowanie projektu w zakresie „Ochrony i zwiększenia bioróżnorodności w Gminie Kamień Pomorski” w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego, działanie 4.3. „Ochrona różnorodności biologicznej”. O negatywnym wyniku dla Gminy Kamień Pomorski – burmistrz Stanisław Kuryłło, został poinformowany 13 lutego 2018 r. Wniosek znalazł się na czwartej pozycji wśród tych które nie otrzymały wsparcia. Nagrodzone projekty będą realizowane w Goleniowie, Niegoszczy i Koszalinie. Słabo oceniony wniosek Gminy Kamień Pomorski otrzymał 62 pkt., a dofinansowywano projekty od 80 pkt. wzwyż.

Koszty poniesione przez Gminę Kamień Pomorski:

W dniu 17 stycznia 2017 r. podpisano umowę nr 8/2017 na „Opracowanie stadium wykonalności, planu działań JST oraz wniosku o dofinansowanie z EFRR wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu pod nazwą: „Przebudowa parku miejskiego im. Jana Pawła II w Kamieniu Pomorski”. Kosztowało to budżet gminy 20.295,00 zł, wykonawcą była firma „PERSPEKTIVE s.c.” ze Szczecina.

W lipcu 2017 r. podpisano umowę na opracowanie inwentaryzacji i oceny istniejącego drzewostanu w Parku Jana Pawła II w Kamieniu Pomorskim o wartości 14.760,00 zł. Natomiast we wrześniu 2017 r. za kwotę 9.840,00 zł opracowano dokumentację aplikacyjną dla tej inwestycji.

W sumie wydano 44.895,00 zł. Mamy nadzieję, że dokumentacja nie trafi do ratuszowej „zamrażarki” i burmistrz Stanisław Kuryłło do końca swojej kadencji znajdzie środki na realizację obiecanej inwestycji.

Link do wyników: http://rpo.wzp.pl/sites/default/files/lista_proj_wybr_do_dof_4_9_2017_06_26.pdf

Link do wyników: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/lista_do_dof_4_3_2018_02_08.pdf

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *