Burmistrz Kuryłło kłamał na Sesji w sprawie tzw. „dzikiej plaży”!

Potwierdziły się nasze przypuszczenia, co do kłamstw Burmistrza Stanisława Kuryłło w sprawie rewitalizacji tzw. „dzikiej plaży”. Nie ma żadnego wniosku mieszkańców, a już przed Sesją Burmistrz miał zgodę Starostwa na wycinkę dwóch topoli.

Na Sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbyła się 28 czerwca tego roku, tak o to odpowiadał Radnej Monice Kosińskiej na jej pytanie dotyczące przyszłości terenów na tzw. „dzikiej plaży”: „Dwóch mieszkańców złożyło wniosek o uznanie dwóch topoli, które rosną, yyy znajdują się na terenie dzikiej plaży o włączenie tych topoli w pomnik przyrody. Nie uśmiechajcie się państwo, bo pani wie kto (tutaj nie słychać nagrania sesji)… Procedura ta trwa kilka miesięcy i wyklucza realizację tego zadania, na które były przeznaczone środki, więc najpierw nie uzyskaliśmy ze Starostwa zgody na wycinkę, ponieważ uwzględniono dwóch drzew jako pomniki przyrody”. – przekonywał Radnych Stanisław Kuryłło.

Jako Redakcja wystąpiliśmy z wnioskiem o udostępnienie dokumentów dotyczących braku zgody na wycinkę wspomnianych w artykule topoli do Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim – zaś do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim zwróciliśmy się o udostępnienie wniosku tajemniczych dwóch mieszkańców o nadanie statusu pomników przyrody tym dwóm drzewom.

Kłamstwo nr 1: Dwóch mieszkańców złożyło wniosek o uznanie dwóch topoli za pomniki przyrody.

Sekretarz Gminy Anna Stanaszek-Kaczor w odpowiedzi udzielonej w dniu 06.08.2019r, stwierdziła: „Według informacji uzyskanej od Burmistrza wniosek mieszkańców znajduję się w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim”. Nie omieszkaliśmy więc zapytać u źródła w Starostwie i takiej odpowiedzi udzielił nam Jarosław Zalewski, Naczelnik Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: „W Starostwie Powiatowym w przedmiotowym temacie nigdy nie było wniosku mieszkańców o ustanowienie tych topól pomnikiem przyrody. W rozmowie z Kierownikiem referatu w Ratuszu Miejskim uzyskałem informację, że nigdy takiego wniosku nie widział.”

Kłamstwo nr 2: Gmina nie uzyskała zgody ze Starostwa na wycinkę dwóch topoli

W dniu 06.08.2019 r. otrzymaliśmy dokumentację złożoną przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego w sprawie wycinki dwóch drzew o gatunku topola kanadyjska z terenu tzw. „dzikiej plaży”. Burmistrz wniosek złożył pismem datowanym na dzień 09.05.2019 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim: 13.05.2019r.). Starosta Powiatu Kamieńskiego wyraził zgodę na wycinkę wskazanych we wniosku drzew 25.06.2019r, czyli na trzy dni przed Sesją Rady Miejskiej, która odbyła się 28.06.2019r. W dniu 27.08.2019r decyzja została przyjęta w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim. Burmistrz miał wiedzę, że zgoda na wycinkę drzew została już wydana. Gmina otrzymała również zgodę od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie na umyślne zniszczenie dwóch gniazd i siedlisk będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania ptaka sierpówki (ptak chroniony).

Wiemy też co Gmina Kamień Pomorski chce wykonać w ramach rewitalizacji terenów tzw. „Dzikiej plaży” przy ul. Wilków Morskich:

Źródło: www.kamienews.pl

 

KOMENTARZ

Cieszę się, że nie jestem mieszkańcem Kamienia Pomorskiego. Cieszę się, bo gdybym nim był,  byłoby mi wstyd, że mamy takiego Burmistrza. Burmistrza, który nie wywiązuje się ze swoich obietnic, nie potrafi realizować inwestycji, na które sołectwa z Jarszewa i Wrzosowa w ubiegłym roku pozyskały   środki, poświadcza na dokumencie urzędowym nieprawdę i oszukuje publicznie na sesji Rady Miejskiej swoich radnych i mieszkańców gminy Kamień Pomorski.

Z drugiej strony, jest mi przykro, że mieszkańcy Gminy Kamień Pomorski wybrali sobie na Burmistrza taką osobę i nie potrafią wyciągnąć właściwych wniosków z zaistniałej sytuacji.

Do kolejnych wyborów samorządowych jeszcze ponad cztery lata. Jest takie przysłowie „Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz”. Może warto o tym pamiętać.  i nie czekać aż cztery lata na zmianę? Tym bardziej, że będą to zmarnowane cztery lata.

W.T.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *