Uczniowie SPdP uroczyście na cześć naszego święta narodowego

Dnia 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna oddała marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu zwierzchnią władzę wojskową i równocześnie wojska niemieckie opuściły ziemie polskie, będące wcześniej pod zaborem pruskim, w wyniku czego Rzeczpospolita Polska odzyskała swoją niepodległość.

Państwo polskie było w niewoli przez 123 lata, wobec tego straciło najważniejszą cechę bycia państwem – suwerenność, wolność, a wszakże wolność jest niepodzielna.

Ziemie naszej Ojczyzny bowiem podzieliły między sobą Rosja, Austria i Prusy (później Niemcy) już pod koniec XVIII wieku. Ojczyzna nasza była przedmiotem gier, intryg, zakulisowych rozgrywek i różnych ugód i traktatów między trzema wspomnianymi mocarstwami.

Żołnierz polski musiał bić się wbrew swojej woli, pod obcą, a nawet nienawistną Polakowi flagą tych mocarstw, które podstępem zniszczyły polską państwowość. Lecz mimo to, Polak wciąż bił się o naszą wolność, suwerenność, niepodległość – wreszcie wybiła godzina wolności, niepodległości, suwerenności dla Polski w dniu 11 listopada.

Tak więc na dzień 11 listopada ustanowiono Narodowe Święto Niepodległości, aby czcić rocznice odrodzenia suwerennej i wolnej Rzeczypospolitej Polskiej, wskrzeszenia Państwa Polskiego, oddać szacunek polskim symbolom, Ojczyźnie i składać pokłon i hołd wdzięczności tym Polakom, którzy umarli za Ojczyznę.

Z tej okazji świętowało również Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Kamieniu Pomorskim. W dniu 13 listopada uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy (SPdP) działającej przy PSONI przedstawili oryginalny program artystyczny. Śpiewano pieści, recytowano wiersze, był taniec z szarfami symbolizującymi flagę Polski. Odśpiewano oczywiście Hymn Polski.

Uroczystość była piękna i poruszająca i bez wahania można powiedzieć, że program z okazji Narodowego Święta Niepodległości pokazuje to, iż można przedstawić oficjalne uroczystości państwowe bez zadęcia czy nadmiernej pompy. Wręcz przeciwnie – można umiejętnie i starannie z okazji poważnej uroczystości państwowej, zrobić inscenizację artystyczno – edukacyjną, nie tracąc ani trochę z dumy i powagi.

Info. wł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *