25-03-2016 » Golczewo, Powiat i region

Golczewo – Razem zlikwidujmy dzikie wysypiska

Wiosna to okres, w którym przyroda budzi się do życia. To także czas, w którym po zimie widzimy, jak bardzo zanieczyszczona jest nasza gmina. Dlatego należy podjąć wszelkie działania mające na celu likwidację dzikich wysypisk znajdujących się na jej terenie.

W związku z tym, Burmistrz Golczewa prosi mieszkańców o pomoc w celu ustalenia miejsc, gdzie konieczna jest taka interwencja. Informacja o lokalizacji dzikich wysypisk i punktowych zanieczyszczeń pozwoli na podjęcie działań mających na celu ich likwidację. Jednocześnie informujemy, że wszystkie odpady, jakie są wyprodukowane w gospodarstwach domowych, muszą być odebrane przez firmę świadczącą usługi odbioru odpadów komunalnych, tj. przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z Kamienia Pomorskiego. Dlatego nie ma potrzeby pozbywać się odpadów w sposób niezgodny z prawem, np. poprzez wywożenie ich do lasu czy palenie w piecach. Takie postępowanie jest zarówno naganne z etycznego punktu widzenia, jak i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Wszystko to prowadzi do zanieczyszczenia gruntów, wód powierzchniowych oraz powietrza, co w efekcie może być przyczyną poważnych chorób.
Informacje o lokalizacji dzikich wysypisk śmieci należy zgłaszać w biurze gospodarki odpadami przy ul. Zwycięstwa 25 (budynek SPZOZ) lub pod nr telefonu 91 32 12 931.

Drodzy mieszkańcy, mieszkamy w pięknej i czystej gminie. Dbajmy o nią wspólnie!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *