07-09-2017 » Golczewo, Powiat i region

Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego – zgłoś swoje propozycje

   Informujemy, że w dniach 4 – 15 września 2017 r. będą trwały prace nad opracowaniem projektu „Program współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”.

   Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania propozycji do ww. Programu na załączonym formularzu.
Zgłoszenia są przyjmowane w tutejszym Urzędzie, pokój nr 21 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej d.opila-skubisz@golczewo.pl

Formularz

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *