09-10-2018 » Golczewo, Powiat i region

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie informuje, że wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Kryterium dochodowe (od 1.10.2018 r.), kwalifikujące osoby do korzystania z Programu wynosi:

– 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
– 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Dodatkowo informujemy, iż:
– sposób  kwalifikowania  osób  do  uczestnictwa  w  Programie POPŻ: Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie  wydają  zgodnie z wytycznymi skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Osoba która nie korzysta z pomocy społecznej, której aktualna sytuacja życiowa i dochodowa nie jest znana pracownikowi Ośrodka a Ośrodek nie dysponuje aktualnym wywiadem środowiskowym  zobowiązana jest do wypełnienia oświadczenia zgodnie z zał. 5B wytycznych do Programu.
– skierowanie należy przedłożyć w organizacji zajmującej się dystrybucją  żywności.
W okresie realizacji Podprogramu 2018  dystrybucją  żywności  zajmuje się: Parafialny Zespół Caritas w Golczewie, Mechowie i Wysokiej Kamieńskiej.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *