25-11-2017 » Golczewo, Powiat i region

Ogłoszenie o konsultacjach w Golczewie

Informujemy, że  w dniach od 30 listopada do 6 grudnia 2017 r. odbędą się konsultacje w sprawie projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Golczewo”. Celem konsultacji jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnoście Programu Rewitalizacji dla Gminy Golczewo.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 30 listopada 2017 r. do 6 grudnia 2017 r. do godz. 16:00 w formie:
1)     otwartych spotkań, które odbędą się:
a)    w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 17.00,
b)    w świetlicy w Niemicy w dniu 4 grudnia 2017 o godz. 17:00,
c)    w świetlicy w Upadłych w dniu 5 grudnia 2017 r. o godz. 17:00;
2)    zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Formularze będą dostępne od 30 listopada 2017 r. na stronie internetowej golczewo.pl oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie. Nie będą rozpatrywane formularze, które wpłyną po godz. 16:00 w dniu 6 grudnia 2017 r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji, za wyjątkiem formularzy zgłoszonych do protokołu trakcie otwartych spotkań z interesariuszami. Wypełnione formularze można dostarczyć:
a)    drogą elektroniczną na adres urzad@golczewo.pl,
b)    drogą korespondencyjną na adres: Gmina Golczewo, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo,
c)    bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniach i zachęcamy do składania propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej.

Link do zarządzenia: http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwGolczewie/document/454518/Zarz%C4%85dzenie-97_2017

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *