28-06-2018 » Dziwnów, Powiat i region

„Gumisie” poznawały zawody wykonywane przez rodziców – sprawozdanie z realizacji zadania w grupie III

Rok szkolny 2017/2018 jest rokiem obchodów 70-lecia działalności Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie.
„Przedszkole i rodzina – współdziałanie środowisk wychowawczych, podstawą harmonijnego rozwoju dziecka jako priorytet w 70-letniej działalności przedszkola” to główne zadanie planu pracy wychowawczo-dydaktycznej nadające kierunek podejmowanych w ramach obchodów działań, które zostały zawarte w projekcie edukacyjnym „Razem w rodzinie i w przedszkolu”.Jednym z zadań ujętych w projekcie odnoszących się do współpracy z rodzicami były działania ukierunkowane na poznawanie zawodów wykonywanych przez rodziców.
W roku szkolnym 2017/2018, w grupie III – „Gumisie” zadanie zrealizowano poprzez organizowanie wycieczek do miejsc pracy rodziców i spotkań z rodzicami na terenie przedszkola.
W ramach spotkań z rodzicami dzieci miały okazję poznać zawód nauczyciela, mediatora, fizjoterapeuty, kierownika żywieniowego, logopedy, ratownika morskiego, kierownika sklepu i sprzedawcy, żołnierza, ratownika medycznego i strażaka. Dnia 19 września i 4 października 2017 roku odbyły się wycieczki do Szkoły Podstawowej w Dziwnowie. Celem wizyt było wzbogacenie wiadomości na temat zawodu nauczyciela, którego praca dotyczy przestrzeni szkolnej. Czynne uczestnictwo dzieci w lekcji przyrody, którą prowadziła p. Anna Wesołowska, polegało na integrowaniu się z uczniami klasy IV B podczas wykonywania przestrzennych prac techniczno-plastycznych z surowców wtórnych w nawiązaniu do akcji Sprzątanie Świata – Polska 2017 i jej hasła: „Nie ma śmieci – są surowce”.
Kolejna wizyta związana była z udziałem w lekcji języka polskiego zorganizowanej przez p. Kamilę Bieć. Elementem zajęć, we współpracy z uczniami klasy III A gimnazjum, było ustalenie kolejności wydarzeń historyjki obrazkowej do wysłuchanej bajki Ignacego Krasickiego pt. „Czapla, ryby i rak”, co wiązało się z doskonaleniem umiejętności uważnego odpowiadania na pytania i rozwijania umiejętności logicznego myślenia.
Wizyta w szkole była okazją do zapoznania dzieci ze społecznością szkolną oraz wdrażania do przestrzegania zasad obowiązujących w szkole.
„Mała szkoła mediacji” i „Zasady dobrego wychowania” to zajęcia z wykorzystaniem autorskich prezentacji multimedialnych, które odbyły się 20 października 2017 roku. Zapoznanie z zawodem mediatora, wykonywanym przez p. Annę Majewską było okazją do zaprezentowania sposobów i doskonalenia umiejętności rozwiązywania konfliktów drogą mediacji rówieśniczych. Przeprowadzone działania były dopełnieniem treści realizowanych w przedszkolu w odniesieniu do emocjonalnego obszaru rozwoju dziecka. Wycieczka do Międzywodzia, która odbyła się 31 października 2017 roku i związany z nią pobyt w Ośrodku Rehabilitacyjnym „Relaks” zagwarantował atrakcje związane z poznaniem zawodu fizjoterapeuty, który wykonuje p. Damiana Kijek i p. Mateusz Zalewski oraz zawodu kierownika żywieniowego, wykonywanego przez p. Szymona Kijka. Dodatkowym elementem wizyty był udział dzieci w przygotowaniu zestawu obiadowego pod okiem szefa kuchni p. Piotra Czajkowskiego. Zainteresowanie dzieci wzbudził ogół czynności zaprezentowanych przez gospodarzy wycieczki wzbogacony dodatkowo prezentacją ubrań ochronnych, rekwizytów, urządzeń oraz sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia kuchni. Dnia 21 listopada 2017 roku zajęcia w przedszkolu poprowadziła p. Edyta Sobotkiewicz, która jest logopedą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim. Ćwiczenia i zabawy logopedyczne: oddechowe, słuchowe, głosowe i usprawniające narządy artykulacyjne z wykorzystaniem środków dydaktycznych: lusterek i przygotowanych przez prowadzącą rekwizytów do ćwiczeń oddechowych umożliwiły dzieciom zrozumienie, na czym polega praca logopedy.
Poznanie specyfiki zawodu ratownika morskiego, zagwarantowała wizyta w Stacji Ratownictwa Morskiego w Dziwnowie, dnia 17 kwietnia 2018 roku.
Elementem spotkania, które poprowadził p. Dominik Hołdyński wraz z zespołem ratowników z Brzegowej Stacji Ratownictwa w Dziwnowie i członków załogi statku ratowniczego m/s „Cyklon”, była prezentacja działań związanych z pracą ratownika oraz pojazdów i sprzętu ratowniczego, będącego na wyposażeniu ratowników. Dopełnieniem było omówienie zadań, do których należy poszukiwanie i ratowanie każdej osoby znajdującej się
w niebezpieczeństwie na morzu oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych i chemicznych środowiska morskiego.
Pokaz podstawowych zabiegów wchodzących w zakres pierwszej pomocy przedmedycznej miał na celu utrwalenie wiedzy na temat postępowania ratowniczego w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
Dnia 19 kwietnia 2018 roku odbyła się wycieczka do Sklepu Przemysłowo-Kosmetycznego i AGD – SIS, której celem było poznanie zasad funkcjonowania sklepu oraz pracy sprzedawcy. Pogadanka, którą poprowadziła p. Karolina Sałam, była okazją do wzbogacenia wiedzy na temat pochodzenia wybranych produktów i wynikających z tego oznaczeń danych produktów, poznania zasad dotyczących obsługiwania kasy, zwrócenia uwagi na wykorzystywanie torby wielokrotnego użytku podczas robienia zakupów oraz utrwalenia nominałów wybranych monet i banknotów. Dopełnieniem wizyty było utrwalenie nawyku używania zwrotów grzecznościowych odnoszących się do relacji klient-sprzedawca, a także dostosowanie zachowania klientów do zasad obowiązujących w sklepie samoobsługowym.
„Jak to z lnem było?” to temat zajęć z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, które dnia 8 maja 2018 roku w przedszkolu poprowadziła p. Bożena Szudarek wykonująca zawód nauczyciela. Elementem zajęć była rozmowa na temat treści legendy autorstwa Marii Konopnickiej, wzbogacająca wiedzę na temat pochodzenia materiałów i sposobu ich otrzymywania. Dopełnieniem zajęć było wzbogacenie doświadczeń plastycznych poprzez rysowanie po śladzie i przenoszenie obrazka na płótno z wykorzystaniem kalki oraz malowanie na płótnie poprzez wypełnianie konturu obrazka farbami.
Dnia 10 maja 2018 roku odbyła się wycieczka do Jednostki Wojskowej 5018
w Dziwnowie. Celem spotkania było poznanie specyfiki pracy żołnierzy 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów w Dziwnowie. Wprowadzeniem do zajęć była wizyta przedszkolaków w Izbie Pamięci. Kolejne działania, których uczestnikami były dzieci miały charakter warsztatowy. Dotyczyły zagadnień i działań związanych z pracą Wojskowej Straży Pożarnej, Patrolu Saperskiego, Pogotowia Ratunkowego, Pływającego Transportera Samobieżnego oraz Kompanii Chemicznej. Podczas zajęć przygotowano pokaz odzieży ochronnej i sprzętu będącego współcześnie na wyposażeniu jednostki. Elementem zajęć była również możliwość obsługi sprzętu przez dzieci. Atrakcją spotkania był pokaz gaszenia pożaru. Miłym akcentem podczas zajęć było wręczenie dzieciom dyplomów „Małego Ratownika” za udział w warsztatach pierwszej pomocy, a na zakończenie spotkania – „Certyfikatów Sapera” za udział w zajęciach pokazowych organizowanych przez 8 Batalion Saperów MW. W zorganizowaniu powyższych działań, których celem było również rozbudzenie zdolności dostrzegania znaczenia pracy żołnierza w odniesieniu do bezpieczeństwa narodowego, uczestniczyli rodzice dzieci z grupy II – „Duszki”, III – „Gumisie” i IV – „Tygryski” wykonujący zawód żołnierza.
Podjęcie działań ukierunkowanych na poznawanie zawodów wykonywanych przez rodziców w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie miało na celu wzbudzenie zainteresowania pracą zawodową rodziców, a tym samym wyrobienie szacunku i uznania dla ich codziennego wysiłku.
Wyrobienie umiejętności określania, na czym polega praca zawodowa rodziców i innych członków rodzin oraz umiejętności dostrzegania znaczenia tej pracy dla innych jest podstawą działań ukierunkowanych na uświadomienie jak ważnym elementem w życiu każdego człowieka jest praca.

Opracowała: Katarzyna Kołakowska

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *