07-11-2018 » Dziwnów, Powiat i region

„Duszki” i „Gumisie” z wizytą w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. Do działań edukacyjnych wspomagających ten rozwój zalicza się również te odnoszące się do tworzenia warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu.Kontakt ze światem techniki, podobnie jak poznawanie otoczenia przyrodniczego i społeczno-kulturowego, powinien opierać się na bezpośrednich doświadczeniach i przeżyciach, ponieważ gwarantuje to prawidłowości poznania i możliwości wyrabiania właściwego stosunku do otaczającej rzeczywistości. W edukacji ważne jest, aby poznawanie miało charakter konkretny i przebiegało w bezpośrednim zetknięciu z przedmiotami, faktami czy zjawiskami.
Jedną z form pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu, umożliwiającą dzieciom bezpośrednie poznanie i doświadczanie są wycieczki.
Wycieczki wpływają na kształtowanie właściwych postaw dziecka zarówno wobec przyrody i sztuki jak i wytworów działalności człowieka związanej z techniką ze szczególnym zwróceniem uwagi na fakt postępu cywilizacyjnego i roli człowieka z nim związanej.
Dnia 23 października 2018 roku, dzieci z grupy II – „Duszki” i III – „Gumisie” z Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie z nauczycielkami: Beatą Arczyńską, Katarzyną Kołakowską, Bożeną Zajączkowską i Agatą Lelo przy współpracy Magdaleny Jankowskiej i Jolanty Chudy wraz z chętnymi rodzicami były uczestnikami wycieczki do Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdni Sztuki w Szczecinie.
Podczas wizyty w jednym z największych w Polsce muzeów o profilu technicznym zaprezentowano uczestnikom najciekawsze ekspozycje i eksponaty znajdujące się w muzeum, będące elementami szczecińskiej komunikacji miejskiej oraz związane ze szczecińskim przemysłem motoryzacyjnym. Ogromne wrażenie na dzieciach zrobiła prezentacja prototypów polskich pojazdów.
Dodatkową atrakcją był udział w wystawie interaktywnej „Eureka Ruchu” – wystawie doświadczeń z nauki i techniki, poświęconej zjawisku ruchu. Przedstawione interaktywne eksponaty, takie jak np. kamień celtycki czy rower ekologiczny (przetwarzający energię mięśni na energię elektryczną) oraz wiele innych związanych z ruchem, posiadające walor poznawczy odnoszący się do wzbogacenia wiedzy na temat praw przyrody związanych z ruchem posiadały również tak ważne w edukacji przedszkolnej walory czysto zabawowe, które spotkały się z ogromnym entuzjazmem przedszkolaków.
Celem tak organizowanych działań edukacyjnych jest wdrażanie do świadomego odbioru osiągnięć myśli technicznej oraz rozwijanie umiejętności dzielenia się spostrzeżeniami, wrażeniami i emocjami odczuwanymi pod wpływem nabywania wiedzy podczas oglądania ekspozycji i eksponatów muzealnych.

Opracowała: Katarzyna Kołakowska

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *